Muhu vald ei taha tulevase Saare omavalitsusega ühineda

 (14)
Muhu Väin 2014
Muhu väin. Foto: Ester Vaitmaa

Muhu vallavolikogu lükkas tagasi Kuressaare linnavolikogu pakkumise alustada läbirääkimisi, mille eesmärk oleks ühendada Muhu vald võimaliku tulevase suure Saare omavalitsusega.

Kuressaarest saadeti suve hakul kõigile Saare maakonna valdadele ettepanekud arutada suureks Saare omavalitsuseks liitumist.

Reedel andis Muhu vald aga oma eitava vastuse, milles viidatakse valla heakskiidetud arengukavale 2020. aastani, mille alusel on Muhu "iseseisev, vald, millel on jätkusuutlik ja elujõuline kogukond."

Keeldumise põhjendamisel viitas ka Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel arengukavale. "Iga vald paneb oma arenguvisiooni ise paika, me olime just eelmise aasta lõpus vastu võtnud uue valla arengukava, kus on kokku lepitud, et Muhu peaks jätkama iseseisva omavalitsusena ja sellest me lähtusimegi," kommenteeris ta.

Saaremäel tunnistas, et vald ei leidnud liitumise kasuks ühtegi head argumenti. "Ei tea, mille poolest see kasulikum oleks. Me ei leidnud praegu ega ka arengukava koostades, et see mingilgi moel Muhu arengule kaasa aitaks."

See pole esimene kord, kui Muhu vald on keeldunud ühinemisläbirääkimistest: mullu talvel püüti algatada Ida-Saaremaa omavalitsuste ühendamist. Muhu, Pöide ja Laimjala keeldusid Orissaare välja pakutud ühendamisest.