MTA: kuidas deklareerida töötasuks saadud toit

 (30)
MTA: kuidas deklareerida töötasuks saadud toit
Foto: Taavi Arus

Kas ja kuidas kirjutada tuludeklaratsiooni töö eest saadud toidukraam? Kas töötutoetus tuleb deklareerida? Kas seadusevastaselt saadud tulu saab ausalt deklareerida? Kas välismaal teenitud tulu tuleb esitada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastas Delfi palvel maksu- ja tolliamet.

Saan palka. Maksud arvutab minu palgast maha raamatupidamine. Miks ma peaks tuludeklaratsiooni täitma?

Kui maksud on õigesti kinni peetud, siis ei peagi tuludeklaratsiooni esitama.

Firmal on sotsiaalmaksu võlg. Peaks tagasi saama deklaratsiooniga ise raha. Kas saan tuluka raha suunata firma katteks, et sedasi võlga vähendada firmal? Nagu aru saan, siis maksuvõla eest vastutav ju firma juhatus. Osa võlga oli vanal juhatusel ja nüüd natukene uue juhatusega ka tulnud.

Firma arvele ei saa tulumaksutagastust kanda lasta. Küll aga võite lasta tagastuse kanda teise füüsilise isiku arvele.

Kui ühel abikaasadest kohtutäituri nõue aga pere esitab koos deklaratsiooni siis kuidas tagastatav tulu kinni peetakse? Kas teise abielupoolel on ju õigus oma pool kontole saada?
Ühiselt esitatud tuludeklaratsiooniga võetakse solidaarne vastutus nii õiguste kui ka kohustuse osas. Kohtutäituri nõue kaetakse sellisel juhul kogu ulatuses.

Mul on üks laps, kas dekreedi-rahade pealt saan tulumaksu tagastust? Seda ma tean, et emapalga pealt ei saa.
Täiendavat maksuvabastust saab alates teisest lapsest, kes on kuni 17-aastane, seega seda soodustust Teie kasutada ei saa ning kui tulumaks on tuludelt õigesti kinni peetud, siis ei ole midagi tagastada.

Eelmisel aastal töötasin kahe erineva tööandja juures ja enne teise töökohta asumist olin kolm kuud palgatu. E-maksuameti kodulehel eeltutvumisel olevad andmed kajastavad ainult aastas kokku saadud palka. Kas ja kus näidatakse, et tulumaksu tagastatamisel arvestatakse ka neid kolme kuud, mil ma ei töötanud ja mille eest loogiliselt võttes oleks õigus tagasi saada ka nende kuude tulumaksuvaba miinimum. Eeltutvumisele pandud andmed ei kajasta töötatud kuude arvu.
Maksuvaba tulu — 27 000 aastas krooni — võetakse automaatselt tuludeklaratsiooni esitamisel arvesse.

Kuhu saab deklareerida tulu, mis saadud ebaseaduslikult? Kas sellise tulu deklareerimine ja sellelt maksude maksmine toob kaasa ka politseiuurimise, või olete rõõmasad, et inimene makse tahab maksta ja jätate avalduse tegemata? Näiteks heroiini müük. Tulu 10000 eek. Maksta tahaks makse, nagu oleks palka saanud 10000.
Kui tulult ei ole tulumaksu tasutud, tuleb see deklareerida muude tulude all, millelt on tulumaks kinni pidamata.

Kas mul ka mingit raha saada on, eelmine aasta olin kolm kuud tööl ja maksin makse, siis läks firma põhja koos omanikuga?
Esitate tuludeklaratsiooni, saate teada.

Sain eelmise aasta oktoobrini vanemahüvitist. Tööl pole käinud terve aasta. Abielus, kahe lapse ema. Kas on kasulikum teha abikaasaga ühisdeklaratsioon? Olemas ka kodulaen abikaasaga pooleks.
Jah, tehke ühisdeklaratsioon. Abikaasade puhul liidetakse nii tulud kui kulud ning ka soodustused on kahe inimese pealt.

Kui müün füüsilise isikuna oma tarbest ülejäävat küttepuud või saematerjali, siis kas sellest saadud tulu on vaja deklareerida ja kui, siis millisel real tuludeklaratsioonis?
Deklareerida saab sellist tulu kui kasu muu vara võõrandamisest tabelis 6.3.

Millistest vahenditest peaksin maksma FIE sotsiaalmaksu võlgnevuse eelmise aasta eest, kui sellest aastast kustutati mind MTA registrist?
FIE eesmärk on teeninda tulu ja teenitud tuludega tuleb maksta ka oma võlad.

Kui ma töötasin jaanuarist märtsini, kuid edasi olin üliõpilane ja maksin õppemaksu, kas ma saan tulumaksu tagasi ka õppemaksu pealt, kuigi ma sel ajal ei töötanud?
Kui olete riigile tulumaksu maksnud, siis tekib ka võimalus, et seda tagastatakse, vastasel juhul ei ole seda kuskilt tagastada.

Kas on vaja esitada deklaratsioon, kui olen saanud ainult töötu abiraha? Kas saan trahvi, kui ei esita?
Kui tulud jäävad alla 27 000 krooni aastas või kõigilt saadud tuludelt on tulumaks korrektselt kinni peetud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Kui töötu abiraha all mõeldakse töötutoetust, siis töötutoetus on maksuvaba ja seda ei deklareerita.

Kui on maksmata eelmise aasta maamaks kas siis see raha võetakse maha tagasi makstavast tulumaksust ?

Jah, maksuvõlad võetakse tagastusest maha.

Eeltäidetud tuludeklaratsioonilt on puudu keeleõppe tasu, pöördusin keelekooli, kuid saan andmed paberkandjal alles järgmisel esmaspäeval, kuidas on mõistlik edasi toimetada?
Ehk kas see võtab mult võimaluse tulude deklareerimiseks interneti teel?

Esitage rahulikult internetis oma deklaratsioon. Kui infolehele tuleb teade, et MTA soovib seda tõendit näha, siis saadate selle MTA-sse.

Miks on asjalikum esitada pere tuludeklaratsioon kui mõlemal abikaasal eraldi?
Kõik sõltub tuludest ja kuludest. Ühisdeklaratsioonil liidetakse nii tulud, kulud kui ka mahaarvamiste piirangud kokku.

Abikaasa on töötanud 1/2 aastat. Mina terve aasta.
Kas on mõttekas teha tuludeklaratsioon ühine või mitte?

Jah, soovitan teha ühise tuludeklaratsiooni.

Töötasin eelmine aasta paar kuud aga kui deklaratsiooni andmeid vaatan näitab, et deklareeritavaid tulusid pole. Kas on siis mingi alammäär, mis tagasi makstakse?
Sellisel juhul peate pöörduma tööandja poole, kes Teile väljamakseid tegi, et andmeid korrigeerida. Tulumaksu saab tagastada vaid juhul, kui seda on tasutud.

Kui mu arved on kohtutäituri poolt arestitud, kas mul on võimalik lasta oma deklaratsiooni rahad kanda üle näiteks mu lapse arvele või kantakse raha tagasi ainult vastava isiku arvele?
Saate lasta tulumaksu kanda ka teise füüsilise isiku arvele.

Kui ma töötan Soomes neli kuud ja maksan tulumaksu 10%, siis kas ma pean selle vahe (10%) Eesti maksuametile kinni maksma? Kui jah, siis miks selline seadus ja kas seda rakendatakse igas riigis? Kui mõni muu riigi kodanik Eestis väiksemat tulumaksu maksab, kui riigi, mille kodanik on, kas ta peab ka selle vahe kinni maksma?
Kõik välistulud tuleb deklareerida ja kui on vähem tulumaksu kinni peetud kui seda näeb ette Eesti seadus, tuleb vahe täiendavalt tasuda.

Kuidas ja millisesse lahtrisse saab FIE e-vormil kirjutada autosõidu kulud?
Ostetud kaubad ja teenused.

Millised inimesed/asutused saavad bensiiniarveid deklaratsiooni lisada?
Kui üliõpilane käis suvel tööl autoga, kas seda saab lisada kulutustesse või on seal mingid teatud reeglid?

FIE saab kütuse soetamise kuludesse kanda, kui see oli seotud tema ettevõtlusega. Tavalist autoga tööl käimist palgatöölisena ei saa kuludesse kanda.

Teadaolevalt kindlustuste makstavad hüvitised ja kompensatsioonid ei ole tulu. Miks nendelt maksetelt tulumaksu võetakse? Näiteks Töötuskindlustus või Haigekassa. Kui mul maja maha põleb, mis kasu ma saan kui kindlustus mulle selle kahju osaliselt kompenseerib? Sama ka kui tööta jään ja Töötuskindlustus mulle samuti osaliselt kompenseerib selle kahjujuhtumi?
Tulumaksuseadus näeb ette, et töötuskindlustushüvitis ja haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga. 

Olen kogu eelmise aasta töötanud Soomes ja makse siia maksnud. Eestis on kodulaen, mille intressidelt peaks midagi tagasi saama. Pean ma mingeid lisaandmeid esitama?
Juhul, kui Te Eesti riigile ei ole tulumaksu tasunud, siis ei ole Teile võimalik eluasemelaenu intressidelt tulumaksu tagastada, kuna tagastusi saab teha ainult tasutud tulumaksult.

Laps õpib ülikoolis, õppemaksu oleme jaganud pooleks lapse isaga. Mina olen maksnud oma konto pealt, isa oma konto pealt. Minu deklaratsioonist on näidatud need maksud, aga isal ei ole. Hoopis poisil on näidatud, ega laps ei maksnud kinni õppemaksu, vaid isa. Kes nüüd saab tagasi raha, ja kas üldse saab?
Isa saab kanda need andmed oma deklaratsioonile ja laps kustutab oma deklaratsioonilt ära.

Kas täiskasvanud saavad koolituskuludelt midagi tagasi?
Jah, koolituskuludelt saavad ka täiskasvanud tagastust, kui oli tegemist koolitusega, millel oli koolitusluba ning eelmisel aastal ka tulumaksu riigile tasuti.

Kas käendaja saab käendatava eest tasutud õppemaksu intressidelt tulumaksutagastust?
Kui laenunõue on läinud üle käendajale ning käendatav on alla 26. a. vanune, siis saab.

Olen 58-aastane naine ja saan juba pensioni, sest olen Siberis sündinud vanemate küüditamise tõttu. Pensionilt läheb maha ka mõnikümmend krooni tulumaksu. 2009.a. juulis mind koondati ja peale seda ma ei ole töökohta leidnud. Enne koondamist kevadel olin ka lühikest aega haiguslehel. Mind huvitab, kas mul on vaja täita tuludeklaratsiooni.
Kõik sõltub sellest, kas tulumaks on õigesti kinni peetud. Soovitan südamerahuks deklaratsiooni ära teha.

Kui mitu aastat FIE ei ole tegutsenud aga äriregistrist saaks maha võtta suvel, kas sellel aastal on vaja esitada seletuskiri (tuludeklaratsiooniga) nagu eelnevatel või mitte? Kahjuks olen saanud juba erinevaid arvamusi erinevatelt maksuameti spetsialistidelt.
Kas olete äriregistris arvel? Kui tegevust ei ole, siis on mõttekas end registrist maha võtta.

Kas aasta jooksul laekunud palk pangakontole ja tuludeklaratsioonis tööandja poolt edastatud summa peavad klappima? Minul oli selles üüratu vahe. Panka aasta jooksul lakunud palgasumma oli poole suurem.
Jah, muidugi peavad kattuma, sest tulude deklareerimine on meil kassapõhine. Selle probleemiga peate pöörduma tööandaja poole. Sellest võib tekkida küsimus, ega Te osa pole saanud ümbrikupalgana (mis siis et otse panka). Kui tööandaja on jätnud osa deklareerimata ja tulumaksu kinni pidamata, siis selle võrra võite saada tulevikus vähem nt haigusrahasid, pensioni jmt.

Olen 30 aastane töövõimetuspensionär ja juba 15 kuud töötu. Pensionit saan veidi üle 2000 krooni ja pisut lisa sotsiaaltoetust kommunaalmaksete tasumiseks. Kas mul oleks mõtet täita tuludeklaratsiooni?
Kui Teilt ei ole mingit tulumaksu kinni peetud, siis tundub, et pole vaja deklaratsiooni esitada, sest Teie sissetulek on väiksem kui maksuvaba tulu.

Täiendav maksuvaba tulu kehtib alates teisest lapsest. Aga kui vanem laps on saanud eelmisel aastal 18 ja sel aastal lõpetab gümnaasiumi nii et on ju ülalpeetav ja saan ka laspsetoetust. Kas siis tema kohta see täiendav maksuvaba tulu kehtib?

Ei kehti, sellisel juhul on Teil ainult üks kuni 17-aastane laps.

Kas minul on õigus kanda 10 aastat saamata elatisraha summa suurus kuludesse või mu lapsel õigus kooli lõpetamise järel saamata elatisraha suuruses riigile makse mitte maksta st tasaareveldada ja kuidas see käib?
Kui riik on aus institutsioon, siis peaks see kuidagi nii ju käima.

Ei ole sellist õigust. Elatisraha peab maksma siiski teine vanem, mitte riik.

Tööandja ei tasunud minu eest 2009. aastal makse mõned kuud. Palka ka ei maksnud. Mida ma temaga teen? Mis teie minuga teete? Mida üldse teha mitte millestki? Mis edasi saab?
Pöörduge palun oma murega kohaliku maksu- ja tollikeskuse teeninduskohta.

Millal alustatakse esimeste väljamaksetega ja kas on võimalik, et väljamaksed võimaliku raha puudumise taha pidama jäävad?
Tagastamist alustatakse hiljemalt 26. veebruaril ning kõik, kellel on enammakstud tulumaksu, saavad raha tagasi.

Ühisdeklaratsiooni on kasulik teha kui üks abikaasadest on töötu olnud.
Jah on.

Kui FIE töötab oma kodus, siis milliseid kulusid ühistu poolt esitatud arvel olevatest kuluridadest võib ta kanda oma kuludesse? Arvel on eraldi ridadena välja tootud hooldus, remondikulud, küte, vesi, prügi, lift maamaks vee soojendamine, üldelekter. Et ei peaks maksma riigile tulumaksu, kui juhtub oma korteri hiljem ära müüma? Samas oleksid äripinna üürimisel FIE kulud palju suuremad kui näiteks iga kuu umbes 300-500 krooni ühe toa kasutamise eest võrreldes äripinna üürimise kuludega. Kus on siin loogika?
Selleks tuleb arvutada proportsioon. Täpsema konsultatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku maksu- ja tollikeskuse teeninduskohta.

Kas ülikoolist hea õppeedukuse eest makstav õppetoetus on tulumaksuvaba või mitte. Praegu u 900 krooni.

Õppeasutuse poolt makstavat stipendiumit tulumaksuga ei maksustata.

Kuidas täita abikaasade ühist tuludeklaratsiooni internetis, kui üks abikaasadest ei oma 2009. aastal sissetulekut? Ja veel. Igal aastal on maamaksu teatisel 3 osamakse kuupäeva. Olen selle alati korraga ära maksnud, ega sellest probleemi teki? Kas vastab tõele, et väga väikese maamaksu puhul, minul näit 45 krooni aastas, ei tule enam teatist ja kas sel juhul ei pea enam maksma?
Teete mõlemad oma tuludeklaratsiooni internetis, mõlemad abikaasad peavad kinnitama, et soovivad teha ühisdeklaratsiooni. Maamaksul kehtib nüüd piir, et kuni 50 kroonist maksu ei määrata. Seega, kui Teil maamaksu teadet e-maksuametis ei ole, siis ei peagi maksma.

Eelmisel aastal ei saanud Eestis tulu, küll aga olid väljaminekud eluaseme laenu ja lastele makstud lapseraha näol. Tulu sain kahes erinevas välisriigis — maksustatud vastavalt kohalikele seadustele. Ühe välisriigi majandusaasta ei kattu Eestis kehtivaga 1. jaanuar-31. detsember, mõlemas riigis erinev valuuta. Pere elab Eestis, pinnal kus tasun eluaseme laenu. Kuidas deklareerida või kas üldse deklareerida.
Juhul, kui olete Eesti resident, siis on kohustus deklareerida kõik välismaal saadud tulud.

Tütre arvelt võeti maha eelmise aasta oktoobris õppelaenu intresside summa. Kuna tema enda tulu on väike, kas vanem saab selle lisada oma deklaratsiooni? Kas sellisel juhul ei tasu arvestada ka kiire maksutagastusega, kuigi kõik on korrektne?
Kui Teie tütar on alla 26 aasta vanune, siis saate selle summa oma tuludeklaratsioonis deklareerida.

Kui kodulaen on võetud kahe eraldi laenuna (maatüki ostmine ja maja ehitamine) siis kas intressi tagastamiseks võib mõllemad laenud esitada?
Ühele eluasemele võib olla mitu laenu.

Terve 2009. aasta olen elanud ja töötanud Rootsis. Oma tulu deklareerin siin, miks pean veel Eestis ka tulu deklareerima? Maksan tulumaksu 34% seega Eesti riigile midagi maksma ei pea. Miks on nii, et kui maksan välisriigis rohkem tulumaksu, siis tagasi ei saa midagi Eesti riigilt, samas kui maksaksin tulumaksu vähem, siis tahaks Eesti minult raha saada? Kas tuludeklaratsioonile tuleb esitada sissetulek Rootsi kroonides või peab ise Eesti kroonideks ümber arvutama?
Kui olete Rootsi maksuresident, siis ei pea Eestis midagi deklareerima.

Kuna töötan Soomes Eesti firma kaudu siis pean ka Eestis esitama deklaratsiooni. Soomest saan eeltäidetud deklaratsiooni alles aprillis, teen sinna siis täiendused ja maksuotsuse saan alles sügisel. Võimalik, et pean juurde maksma, samas võin ka eelmakstud maksu tagasi saada. Siis on mul ka teada palju ma olen maksnud Soome riigile tulumaksu. Mis numbrid pean kirjutama eestis esitatavale deklaratsioonile, sest isegi märtsi viimasel päeval ma ei tea kui palju tulumaksu olen ma välismaale maksnud.
Andmeid on liiga vähe, et vastata. Pöörduge palun konsultatsiooni saamiseks kohaliku maksu- ja tollikeskuse teeninduskohta.

Kas õppemaksu pealt saab tulumaksu tagasi? Laen on pangalt võetud ja töökohta ei ole.
Tulumaksu tagastatakse, seega kui Te ei ole riigile midagi maksnud, siis ei ole seda võimalik ka tagastada.

Kohtutäitur on minu 2009. a tuludest kunni pidanud varasema aja (2008.a) elatise võlgnevuse. Tulumaks on selle tulu pealt juba tööandja poolt kinni peetud. Kas ma saan selle tulumaksu tagasi või kes üldse selle summa pealt tulumaksu maksab?
Tuludeklaratsiooni saab märkida ka täituri kaudu makstud elatise (välja arvatud täituri tasu).

Minu vanaema püüdis esitada tuludeklaratsiooni ja talle öeldi maksuametist, et see on võimalik ainult interneti teel. Kas tõesti kehtib niisugune bürokraatia?
Tuludeklaratsiooni saab esitada ka paberkandjal, alates tänasest väljastatakse selleks teeninduskohtades ka eeltäidetud andmetega deklaratsioone.

Kas spordiklubi juhatuse liige vastutab ka tuludeklaratsiooni esitamise eest, olgugi, et ta mingeid tehinguid ei tee spordiklubi rahadega? Tehingute peamine ainuke tegija on spordiklubi juhataja. Probleem tekkis selle pärast, et kui ma vaatasin pangas tehtud tehinguid, siis seal oli terve hunnik selliseid, millest mul üldse aimu ei olnud. Kuidas ma saan esitada deklaratsiooni tehingute kohta, mida ma ei tea?

Tuludeklaratsiooni esitavad füüsilised isikud, mitte spordiklubid.

Kas korteri üürimise pealt peab tulumaksu maksma? Kui jah, siis miks maksuamet seda tihedamalt ei kontrolli? 95% üürijatest seda ei maksa.
Kui ma müün eraisikule oma isiklikke asju, kas nende pealt peab ka tulumaksu maksma? Ja kui ma müün firmale näiteks asju, mida mul endal vaja pole?

Korteri üürimisest saadud tulu tuleb deklareerida Isiklikus tarbimises olnud vallasasjade müüki ei maksustata tulumaksuga.

Viimase palga Eestis sain mai kuus 2009. juulis saabusin Austraaliasse. olen siin nn tööta-ja-reisi viisaga (WHM). Kas ja kuidas (milliseid pabereid soovitakse) pean siin teenitud tulu eesti tuludeklaratsioonis kajastama? Eestis on siis tuluks natuke palka, mis sain. Samas kuluks on eluasemelaen terve aasta lõikes. Olgu öeldud, et Austraalias on maksuaasta juulist-juulini.
Deklareerida tuleb kõik saadud tulud nii Eestis kui ka välismaal. Tagasi saab kulutustelt tulumaksu ainult siis, kui seda olete ka Eestis tasunud.

Aitan tasuda täisealise lapse õppemaksu riiklikus kõrgkoolis. Kas mul on õigus tasutud summa pealt tulumaks tagasi saada?
Sõltub, kui vana on see isik. Kui alla 26, siis saate tema eest tasutud õppemaksu deklareerida.

Sooviks väheke infot välismaal maksute maksmise kohta. Töötan Rootsis ning kõik maksud maksan sinna aga samas on mul Eestis eluasemelaen. Kas pean tegema deklaratsiooni ka Eestis?
Sõltub sellest, kas olete Eesti maksuresident või mitte. Pöörduge palun täpsema info saamiseks kohaliku maksu- ja tollikeskuse teeninduskohta.

Olen terve 2009 olnud töötu. Abiraha lõppes juba 2008. Teen aeg ajalt töid külamemmedele. Enamasti ainult söögikraami eest. Kartul, munad jne. Kuna saadud tulu aastane väärtus on ilmselgelt alla maksuvaba 27000 krooni, kas pean deklareerima?
Kui pakutakse kuu jooksul peale söögi veel 300 krooni. FIEks hakkamine ei tule ju nii väikse teenistuse puhul kõne allagi.

Kui tulu on alla 27 000 krooni aasts, siis ei pea deklaratsiooni esitama.

Kui ma otsustan oma laenuga ostetud kodu välja üürida, siis kas ma oma laenuintressidelt tulumaksu tagastust ka saan, või sel juhul kaob see õigus ära?
Sellisel juhul ei saa tulumaksutagastust.

Täiendav maksuvaba tulu kehtib alates teisest lapsest. Vanem laps sai 18 31. detsembril. Väidetakse, et ma ei saa tema pealt tulumaksu tagastust. Kas see on õige? Ta on olnud ju terve aasta 17.

Jah, see väide on õige, oleks laps saanud 18-aastaseks 01.01.2010 oleksite veel saanud maksuvabastust oma noorema lapse pealt, kuna täiendav maksuvabastus kehtib alates teisest kuni 17.a. lapsest.

Kas tuludeklaratsiooni raha saab kanda ka kellegi teise arvele?
Jah, saab kanda teise füüsilise isiku arvele.


2008. septembris maksin õppemaksu 12000 krooni. Seda ei olnud minu 2008. aasta tuludeklaratsioonil. Avastasin selle vea alles nüüd. Küsisin ülikooli raamatupidamiselt ja nemad väitsid, et on kõik andmed edastanud juba 1. veebruaril 2009. Millised on minu võimalused sellelt summalt ikkagi tulumaksutagastust saada tagantjärele?

Sellisel juhul peate oma 2008. aasta tuludeklaratsiooni parandama, kahjuks saate seda teha ainult paberkandjal.


Kui mul on üksainus kindla palgaga ausalt deklareeritud töökoht ja muid lisasissetulekuid aasta jooksul pole saanud, siis ma ilmselt tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Kuidas on aga lood siis, kui olen aastas haiguslehel olnud? Koduleht annab kõhkleva vastuse — võib, aga ei pea. Kuidas siis ikkagi õigem oleks toimida?

Kõik sõltub sellest, kas tulumaks on õigesti kinni peetud. Soovitan igaks juhuks esitada, siis on kindlam tunne.

Olen maksnud nii enda kui oma õe õppemaksu enda arve pealt ülikoolile. Sooviksin deklareerida enda õppemaksu oma isa deklararatsioonis ja õe oma enda omas, kuna mul on liiga väike sissetulek mõlema õppemaksu deklareerimiseks, kas see on võimalik?
Deklareerida saab ikka tegelik tasuja. Kui isa tasus Teie õppemaksu, siis saab ta seda deklareerida. Kui õde on alla 26 siis saab tema eest tasutud õppemaksu deklareerida ka teine tegelik tasuja juhul, kui tal endal ei ole koolituskulu.

Olen alates 2007. aastast Soomes töötanud, eelmisel aastal vahelduva eduga aint 3,5 kuud ja praegu olen töötu, raha otsas ka juba. Kuna eelmise aasta tulu oli suht väike, siis tulumaksu protsent oli ka väike. Nagu ma aru saan, pean Eesti tulumaksu protsendi ja Soome tulumaksu protsendi vahe Eesti maksuametile maksma. Raha mul ei ole, tööd ka ei ole, töötuskindlustushüvitist peab ka pool aastat ootama.
Kõik tulud tuleb deklareerida ning ka tulumaks tasuda. Juhul kui ei ole kohe maksta, siis saab maksusid ka ajatada.

Olen pensionär, 2009. a. töötasin lühiaegselt lepingu alusel, mille tasust arvestati tulumaks esimesest kroonist, samuti on tulumaks mahavõetud pensionist. Kas ma pean deklaratsiooni täitma ja on mul lootust midagi ka tagasi saada.
Kõik sõltub penioni suurusest, kas arvestati ainult maksuvabastust pensioni pealt 3000 krooni kuus või arvestati ka üldist maksuvabastust veel 2250 krooni kuus. Soovitan esitada deklaratsiooni ja siis saate selgust, üldiste andmete põhjal ei saa midagi täpsemat öelda.

Eelmisele aastal sain ma lapse pärast ka midagi tagasi, aga keegi rääkis, et seekord peaks mees lapse pealt tegema deklaratsiooni, kuna siis saab rohkem? Või lapse pealt saab ainult see, kes maksab lastetoetust või kuidas selle lapse pealt saamisega on?
Täiendav maksuvabastus on kuni 17-aastaste laste kohta alates teisest lapsest. Eelmisel aastal sai täiendavat maksuvabastust alates esimesest lapsest.

Kas eraisik peab enda kontole tehtud annetuste pealt tulumaksu maksma?
Annetused on tehtud firmade kontodelt.

Tulumaksuseadus näeb ette, et eraisik ei maksa Eestis asuvalt juriidiliselt isikult saadud kingitustelt tulumaksu. Maksukohustus tuleb juriidilisele isikule.

Inimene on vaimse puudega ja saab riigilt invaliidsuspensioni ning ema on määratud tema hooldajaks. Kuidas käituda tulude deklareerimisel (tulud on suuremad kui maksuvaba miinimummäär)?
Kui pensionile on aasta kestel peale pensioni täiendava maksuvaba tulu rakendatud ka üldist maksuvaba tulu täies ulatuses (36 000 + 27 000), siis ei ole vaja midagi teha. Hooldajatoetus on maksuvaba.

Ostsin Tallinna Börsilt aksiaid, 10000 krooni väärtuses. Seda siis kümne tehinguga(iga tehing siis 1000 krooni aktsiate eest+teenustasu 500 krooni). Kokku kümne kuuga 10000 krooni aktsiate eest +500 krooni teenustasud. Novembris müüsin aktsiad maha, sain kokku 18900 krooni, kas pean nüüd kasumi eest maksma tulumaksu?
Jah, peate küll.

Deklareelisin eelnevatel aastatel tulu koos pensionärist abikaasaga, ise käin tööl, saan sissetulekut. 2009 a. septembris suri abikaasa, kas saan esitada ühisdeklaratsiooni ka tänavu? Kuidas seda teha, elektrooniliselt vist see võimalik ei ole, sest ma ei pääse tema andmetele ligi.
Jah, saate teha ühisdeklaratsiooni. Selleks peate minema kohaliku maksu- ja tollikeskuse teeninduskohta, võtma kaasa surmatunnistuse ja abielu akti ning saate paberkandjal deklareerida.

Kui käin välisriikides komandeeringutes ja saan välisriigi asutuselt päevarahasid (u 100 eurot päevas), kas pean selle raha välismaalt saadava tuluna deklareerima?
Jah, selles osas, mis ületab Eesti seadusega kehtestatud piirmäära 500.- krooni päevas. Kui töö tegemise koht on välisriigis ning lähetatakse sealt, siis on lähetusrahad maksuvabad töö tegemise kohas kehtivates piirmäärades.

Tulumaksu täiendav maksuvabastus kehtib kuni 17-aastase lapse vanuseni. Kas selles osas on seadusse tulemas muudatus, mis seob maksuvabastuse õppeajaga?
Tänapäeval on enamus keskkooliõpilasi vanuses 18-19, kes on kõik siiski ülalpeetavad, kuid kellede osas maksuvabastus lapsevanemale ei rakendu. Samamoodi on paljus osas ka ülikooli tudengitega, kus tudengid on ülalpeetavad.

Hetkel mingit seadusemuudatust selles osas riigikogus arutusel ei ole.

Kui vanur üürib välja oma korteri, et tasuda hooldekodus elamise kulud, kas siis üüritulu maksustatakse?
Ka üüritulud tuleb deklareerida.

Ühisdeklaratsoon: kui abikaasad täidavad ühisdeklaratsioonid ja on tagasi saada tulumaksu, kuid ühel abikaasal on kohtutäituri ees võlgnevusi, kas läheb see tulumaksu tagastus siis automaatselt kohtutäiturile, kuigi deklaratsiooni esitaja on see abikaasa, kellel võlgnevused puuduvad?
Jah läheb küll. Ühisdeklaratsiooni esitamisega võetakse ka solidaarne vastutus muude nõuete osas.

Miks ei saa lesk lapsega oma ühe lapse pealt tagasi tulumaksu, samas kui kahe vanemaga kaks last saavad? kummalgi juhul on 1 laps per maksumaksja ehk miks minu laps on kehvem kui kahe vanemaga lapsed?
Seadus on selline, et täiendav maksuvabastus on alates teisest lapsest.

Ma töötan Soomes kolm aastat, makse maksan Soomele. Kas ma pean siis Eestile ka tuluteklaratsiooni esitama või?
Kui olete Soome maksuresident, siis ei pea

Sooviks teada, kui ma abiellusin eelmisel aastal, juulikuus, kas meil abikaasaga on võimalus deklaratsioon koos esitada?
Jah, on küll.

Olen meremees ja töötan mitte EL maa lipu all seilaval laeval ja mitte Euroopas, aastas üle 6 kuu merel. Kas ja kuidas peab sealt saadud palka deklareerima? Kuidas siis sel juhul on haigekassa ja muu kindlustusega?
Kui olete Eesti resident, siis peate kõik välismaa tulud deklareerima. Haigekassa ja muude kindlustuste kohta peate uurima oma tööandja käest.

Mul on kaks korterit ja mõlema peal on laen. Üks korter on mul juba palju aastaid, teise ostsin kaks aastat tagasi. Sisse olen kirjutatud korterisse, mile ostsin palju aastaid tagasi. Nüüd sooviks müüa kaks aastat tagasi ostetud korterit: Kas ma selle müügilt pean tulu maksma? Korter kuulub suures osas pangale ja mina seda korterit müües kannan pigem kahjusid, kuna kaks aastat tagasi olid korterite hinnad teised.

Maksustatakse saadud kasu. Kui kasu ei ole saadud, siis tulumaksu juurde maksma ei pea.

Kas minul on võimalik saada tagasi kodulaenult tulumaks, kui olen töötanud kogu aasta välisriigis ja maksnud maksu välisriiki?

Antud juhul ei ole Te Eesti riigile tulumaksu tasunud, seega ei ole seda ka võimalik tagastada.