Mitte-eestlased on oma eluga rahul

 (436)
Venelased Balti riikides: minevik, olevik, tulevik

Suurem osa mitte-eestlastest on oma eluga Eestis üldiselt rahul ning usub, et tulevikus läheb asi veelgi paremaks, selgub Migratsioonifondi tellitud Saar Polli küsitlusest.

Küsitlus annab ülevaate mitte-eestlaste olukorrast ja rahulolust Eestis. Küsitluse põhijäreldusena ilmnes, et suurem osa mitte-eestlastest on oma eluga üldiselt rahul ning usub, et tulevikus läheb elu veelgi paremaks. Samuti selgus, et valdav enamus Eestis elavatest nii kodakondsust omavatest kui kodakondsuseta mitte-eestlastest soovib jääda Eestisse elama ning umbes pooled kodakondsuseta inimesed püüavad saada Eesti kodakondsuse.

Oma suurimaks probleemiks ja ka äramineku põhjuseks pidasid mitte-eestlased majandusliku turvatunde puudumist, teatas Delfile siseministeerium.

Eelmise küsitlusperioodiga võrreldes on Eestis elavate mitte-eestlaste üldine eluga rahulolu kasvanud ja väljarändesoov vähenenud. Positiivne on, et eelmise küsitlusega võrreldes on nii Vene kodanike kui määratlemata kodanike arvates Eesti valitsuse suhtumine Eesti kodakondsuseta inimestesse muutunud paremaks.

Küsitluse viis Migratsioonifondi tellimusel läbi sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll. Suulise intervjuu vormis küsitleti 980 mitte-eestlast vanuses 18-74 aastat. Küsitluse tulemusi esitleb migratsioonifond 15. mail.