Mis saab kõrgkooli astumisest? Ülikoolid on valmis senist korda painutama

 (56)
Kui eksamid lükkuvad liiga kaua edasi, peavad gümnaasiumid ja ülikoolid tegema ümber vastuvõtuplaanid
Kui eksamid lükkuvad liiga kaua edasi, peavad gümnaasiumid ja ülikoolid tegema ümber vastuvõtuplaanidFoto: Rauno Volmar

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles täna, et kui eriolukord peaks kehtima kauem kui 1. maini, pole võimalik riigieksameid korraldada. See tähendab, et sisseastumiskavad peavad üle vaatama ka ülikoolid.

Laidmets ütles, et kui juuli keskpaigaks on eksamite tulemused olemas, saavad ülikoolid neid arvestada, nagu tavaliselt. Osa ülikoole ei vaja niikuinii õpilaste vastuvõtmiseks riigieksami tulemusi ja ülejäänud on ministeeriumile öelnud, et saavad vastuvõtmisega igal juhul hakkama.


TalTech

Tallinna Tehnikaülikoolil on tudengite vastuvõtmiseks mitu varianti. Kui eriolukord lõpeb maikuus, saavad nad korraldada matemaatikakatse. Puhuks, kui eriolukord kestab plaanitust kauem, on TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul väljatöötamisel virtuaalne test. Välistatud pole ka uute tudengite vastuvõtt hinnete põhjal. „Mõned alternatiivid on veel kaalumisel. Seni, kuni konkreetseid otsuseid riigieksamite ära jäämise kohta ei ole, lähtub tehnikaülikool teadmisest, et riigieksamid toimuvad. Kui tuleb vastav otsus, siis leiame lahenduse,” kinnitas Voll.

Ülikooli lõputööde kaitsmised ära ei jää – neid saab vajadusel teha video teel. Küll aga otsustab TalTech aprilli lõpus, kas kaitsmisperioodi oleks tarvis pikendada.

Tallinna Ülikool

Seotud lood:

Tallinna Ülikool kinnitab juunikuu senatis alternatiivsed vastuvõtueksamid selliselt, et kandideerimine on võimalik ilma riigieksamiteta. Ülikooli pressiesindaja Sulev Oll märkis, et kandideerima lubatakse ka need, kel pole kandideerimise ajaks vajalik haridus omandatud, kuid kes omandavad selle Eestis uue õppeaasta alguseks. Kandidaat immatrikuleeritakse pärast seda, kui ta on eelneva hariduse omandanud ja vastavad andmed on jõudnud infosüsteemi SAIS.

Tallinna Ülikoolis on võimalik lõputööde esitamise ja eksamite aega pikendada kahe nädala võrra – otsuse peab tegema akadeemiline üksus. Õpilast on võimalik lubada kaitsmisele ka juhul, kui tal on sooritamata aine, mida pole eriolukorra tõttu võimalik enne lõputöö kaitsmist sooritada. „Sellisel juhul ei lõpeta üliõpilane ülikooli lõputöö kaitsmise või eksami sooritamisega, vaid viimase õppekavasse kuuluva aine sooritamisega,” selgitas Sulev Oll. „Pikendasime kaitsmisi jaanipäevani ja lähtume hetkel sellest, et eriolukord nii kaua ei kesta.”

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool kinnitab, et sisseastumine on mõeldav ka sellisel juhul, kui riigieksameid sel aastal üldse ei toimuks. Samas eelistab ülikool, et isegi kui riigieksami tulemustega ei saa tänavu vastuvõtul arvestada, lükataks eksamid pigem edasi kui jäetaks täitsa ära. Vastasel juhul võib vastuvõtt olla keerulisem ka järgmistel aastatel, kuna osadel kandidaatidel on riigieksamid tehtud ja osadel mitte.

Maaülikooli vastuvõtmisel kehtivad riigieksamitele alternatiivid juba praegu: näiteks saab arvestada keskharidust tõendava lõputunnistuse keskmist hinnet, motivatsioonikirja, vastuvõtukatseid jne. Ka on Maaülikool valmis vajadusel vastuvõtuperioodi pikendama.

Lõputööde esitamise ja kaitsmise kuupäevi pole Maaülikool veel muutnud. Lõputöödeks vajalikke intervjuusid tehtud veebis, laboreid ja laboritehnikat vajavad lõputöökatsed on korraldatud rangete bioohutusnõuetega laborites. Ülikool on valmis kaitsmised korraldama veebis ning erandina lubama lõputööd kaitsta enne kõikide õppeainete sooritamist.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on valmis riigieksamite edasilükkumise korral nihutama bakalaureuseõppesse vastuvõtmise perioodi kuni kuu võrra edasi. „Juhul, kui riigieksameid ei toimu, tuleb ülikooli sisseastumiseks sooritada sisseastumiseksamid ka neil õppekavadel, millel planeerisime vastuvõttu riigieksamite tulemuste alusel. Eksamite sisu ja vormi osas selgust veel ei ole,” nentis ülikool ja lubas muudatustest esimesel võimalusel teavitada.

Teatud erialadel kohustuslik akadeemiline test toimub ülikooli sõnul kindlasti hambaarstiteaduse ja psühholoogia erialade kandidaatidele. Kevadise testi edasilükkamise suve algusesse otsustab ülikool 1. maiks.

Ka Tartu Ülikool lubab oma tudengitel lõputöid kaitsta erandkorras nii, et mõni aine on sooritamata. Diplomi saab üliõpilane pärast kõigi õppekava õppeainete läbimist. Kaitsmisi saab korralda elektroonselt, vajaduse korral võivad kaitsja ja komisjon viibida ühes auditooriumis, hoides soovituslikku vahemaad.” Tartu Ülikool kutsub tudengeid ja lõputööde juhendajaid paindlikkusele ja leidma loovaid lahendusi, et mitte lükata kaitsmisi ja lõpetamist edasi ka siis, kui lõputööd pole praeguse eriolukorra tõttu plaanitud viisil teostada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köhapalavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!