Mis komisjonidesse kuuluvad Eesti eurosaadikud?

 (4)
Mis komisjonidesse kuuluvad Eesti eurosaadikud?
Delfi Pilt

Euroopa parlamendi täiskogu kinnitas täna saadikute kuuluvuse parlamendikomisjonidesse. Eesti saadikud on täisliikmeks väliskomisjonis, kaitse- ja julgeoleku allkomisjonis, tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis, majandus- ja rahanduskomisjonis, transpordi- ja turismikomisjonis ning põhiseaduskomisjonis.

Teist korda europarlamenti valitud saadikud on korraga kahes komisjonis, uustulnukad aga ühes komisjonis.

Tunne Kelam on korraga nii väliskomisjonis kui ka kaitse- ja julgeoleku allkomisjonis ning Siiri Oviir tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis.

Kristiina Ojuland on väliskomisjonis, Ivari Padar majandus- ja rahanduskomisjonis, Vilja Savisaar transpordi- ja turismikomisjonis ning Indrek Tarand põhiseaduskomisjonis.