Minister Kokk: raiete tegemine Aburi hiies on kahetsusväärne

 (153)
Aburi hiis
Lageraide ohvriks langenud Aburi hiisFoto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Keskkonnaminister Rene Kokk taunis juunis Aburi hiies toimunud raiet. Samas lisas ta, et hiie olemasolu ei olnud ametkondadele ja maaomanikule otsuste tegemisel teada.

Väike-Maarja vallas asuva Aburi hiie lageraie toimus tänavu 8.–9. juunil. Riik müüs kinnistu, kus hiis asus, 2017. aasta märtsis ja sellel ajal puudus maa-ametil info kinnistul olevatest väärtustest.

Kokk ütles Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Kojale saadetud kirjas, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse olukorraga. Tema hinnangul tekkis see, sest Aburi hiis ei ole loodus- ega muinsuskaitseseaduse alusel moodustatud riiklik kaitsealune objekt, seega puudus keskkonnaametil ka õiguslik alus raiet keelata. Samuti puudus ametlikes registrites hiie kohta info, mistõttu ei lisatud metsateatisele hoiatust pärandkultuuri objekti olemasolu kohta.

Antud juhtumi valguses tuleb ministeeriumi hinnangul riigiasutuste koostöös leida lahendus, kuidas edaspidi selliste objektide puhul käituda.

"Lisaks suuremale riigiasutuste koostööle, on meie hinnangul peamise abinõuna pühapaikades edasiste raiete vältimiseks vajalik tagada, et info pühapaiga kohta oleks metsateatise menetlemisel otsuse tegijatele ja maaomanikele teada," lisas Kokk. Selle eesmärgi saavutamisele aitab tema sõnul otseselt kaasa ajalooliste looduslike pühapaikade teadvustamiseks ja säilitamiseks kultuuriministeeriumi algatusel koostatud arengukava „Eesti looduslikud pühapaigad uurimine ja hoidmine."