Ministeeriumi hinnangul on raudteeülekäigud ratastoolis inimestele ohutud

 (12)
Karl-Martin Idol raudtee ülekäigul
Kitseküla raudteeülekäikFoto: Margus Pahv

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leiab oma vastuses soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule Liisa Pakostale, et raudteeülekäigud on ratastoolis inimestele ohutud ja vastavad nõuetele.

Pakosta saatis juuli lõpus ministeeriumile kirja, milles tõi välja, et sooviga piirata jalgratturite liikumist on liikumispuudega inimeste vaba liikumine raudteeülekäigukohtadel oluliselt takistatud või muudetud võimatuks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas vastas volinikule, et raudtee ülekäigukohtade rajamise juhend sätestab tee katendi minimaalseks laiuseks 1,6 meetrit ja ülekäigule tuleb paigaldada tõkked, mis takistavad jalgratturitel ja jalakäijatel otsesuunas raudteele liikumist. Tõkked tuleb paigaldada selliselt, et tõkke otsa ja kõnnitee serva vahele jääks liiklemiseks vähemalt üks meeter vaba ruumi. Tõkete omavaheline kaugus peab jääma vahemikku 1,5–2 meetrit ja tõkke kaugus raudtee teljest peab olema 3,1–4,5 meetrit.

Tõkete paigaldamine otsesuunas liikumise tõkestamiseks ei muuda Aasa kinnitusel olemasolevat teekatte laiust, sest seda mõõdetakse tee ühest servast teiseni, mitte tõkkest tee servani. Minimaalse teekatte laiuse nõue tulenebki tema sõnul sellest, et oleks võimalik nõuetekohaseid tõkkeid paigaldada.

Aasa sõnul on üks meeter piisav, et ka ratastoolis liikuja pääseks tõkkest mööda, pöörete tegemiseks on pärast tõket ruumi 1,5-2 meetrit.

Seotud lood:

Aasa sõnul on Eestis kehtestatud miinimumlaius vastavuses Euroopa Liidu õigusega ja pigem on kehtestatud Euroopa Komisjoni määruses olevast isegi rangem nõue, mis jätab ratastoolis liikujale rohkem ruumi.

Pakosta kirja illustreeriv Tallinna Kitseküla raudteeülekäik vastab Aasa sõnul nõuetele. Ta kinnitas, et ministeerium on ise üle mõõtnud ja kinnitab, et tõkke otsa ja tee serva vahel on ruumi vähemalt üks meeter.