Ministeeriumi ettepaneku järgi otsustab gümnaasiumi lõpetamise üle kool ise

 (13)
Ministeeriumi ettepaneku järgi otsustab gümnaasiumi lõpetamise üle kool ise
Foto: Vallo Kruuser

Haridus- ja teadusministeeriumi muudatusettepaneku järgi piisaks riigieksamite sooritamiseks vaid ühest punktist ehk ainepallist, kuid gümnaasiumi lõpetamise üle otsustaks sealjuures kool ise.

„Riigieksamil maksimumtulemus on 100 punkti ehk 100 hindepalli,“ selgitas haridus- ja teadusministeeriumi konsultant Asso Ladva, märkides, et seni on eksami läbimiseks tulnud saada vähemalt 20 protsenti maksimumtulemusest.

Praegu kehtiva ja kolme aasta eest vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi tuleks järgmisest kevadest riigieksami sooritamiseks saada vähemalt 50 punkti, riigikogu kultuurikomisjoni soovil seaduse eelnõusse edastatud muudatusettepaneku järgi piisaks aga vaid ühest punktist.

„Riigieksami sooritamine mõõdab teadmisi, aga otsuse kooli lõpetamise kohta võiks langetada kool ise otse, sest kool on näinud seda õpilast kolm aastat ja oskab öelda, kas see tegelane on väärt gümnaasiumi lõputunnistust või mitte, kui ta riigieksamid teeb 2–3 punkti peale,“ rõhutas Ladva, et kooli lõpetamise otsustab kool. „Riigieksamid ja kooli lõpetamine on kaks iseasja.“

Ministeeriumi ettepaneku järgi tuleks 2014. aasta kevadel saada emakeele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamil vähemalt üks hindepall. Samuti tuleb edukalt sooritada kooli õppesuunast tulenev koolieksam ning kolme gümnaasiumiaasta jooksul koostada õpilasuurimus või sooritada praktiline töö.