Ministeerium teeb ettepaneku tõsta õpetajate miinimumpalk 800 euroni

 (40)
DELFI VIDEO: Jaak Aaviksoo: riik ei pea noorele inimesele töökohta garanteerima.
Foto: Priit Simson

Haridusminister Jaak Aaviksoo teeb täna ettepaneku tõsta järgmisest aastast õpetajate miinimumpalk vähemalt 800 euroni ja sellega seotud keskmine palk vähemalt 960 euroni.

Täna pärastlõunal kohtuvad haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses õpetajate, kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi esindajad, et rääkida läbi järgmise aasta õpetajate miinimumpalgamäärade üle.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega sätestatud ühtne miinimumpalk oluline garantii. „Ilma palgatõusu kindlustamata on raske lahendada kõiki teisi hariduse ees seisvaid probleeme. Riigikogus vastu võetud kooliseaduse muudatused aitavad meid liikuda lõppeesmärgi – õpetaja miinimumpalk võrdseks riigi keskmise palgaga – poole,“ sõnas minister. „Loodame koos partneritega arutada ka seda, kuidas tagada kogu riigi poolt eraldatava raha jõudmine õpetajateni,“ lisas Aaviksoo.

Tänavu tõusis õpetajate miinimumpalk 608-lt eurolt 715 euroni ning omavalitsused said palgatoetust keskmiselt 915 eurot iga õpetaja ametikoha kohta.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi lepitakse järgmise aasta õpetajate miinimumpalgas kokku kolmepoolsetel läbirääkimistel, millest võtavad osa õpetajate registreeritud ühenduste (Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit), kohalike omavalitsuse üleriigiliste liitude (Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit) ning valitsuse volitatud esindajad.

Eelmisel aastal jäid kolmepoolsed läbirääkimised ära, sest kohalike omavalitsuste liitude esindajad – Eesti Maaomavalitsuste Liit ning Eesti Linnade Liit – saabusid läbirääkimistele ilma volitusteta. Kui läbirääkimised jäävad ära või seal ei jõuta kokkuleppele, otsustab alammäära suuruse valitsus.