Ministeerium: riigi üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk on 889 eurot

 (91)
Õpetajate kevadine meeleavaldus Vabaduse väljakul
Õpetajate kevadine meeleavaldus Vabaduse väljakulFoto: Andres Putting

Veebruari lõpu seisuga oli riigi üldhariduskoolide õpetajate keskmine täiskoormusega kuupalk 889 eurot.

Kõige rohkem tõusis nooremõpetaja palk, 15,5 protsenti, viies nooremõpetajate keskmise palga 841 euroni. Ametijärguta õpetaja palk tõusis keskmiselt 10,4 protsenti 762 euroni, õpetajal 10,3 protsenti 865 euroni, vanemõpetajal 8 protsenti 949 euroni ning õpetaja-metoodikul 8,1 protsenti 1075 euroni. Eelmise aastaga võrreldes tõusis palk keskmiselt 10 protsenti, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Haridus- ja teadusministeerium plaanib samalaadset statistikat hakata avaldama iga kohaliku omavalitsuse kohta. Tänavu eraldas riik omavalitsustele munitsipaalkoolide õpetajate palgatoetust 160 miljonit eurot, mullu oli see 143 miljonit eurot.

Riik toetas ministeeriumi kinnitusel ka sel aastal omavalitsusi keskmiselt tunduvalt suuremate summadega, kui vaja ainult õpetajate miinimumpalkade maksmiseks. Lisaks on tänavu omavalitsustele antud õpetajate palgatoetus sihtotstarbeline, mis tähendab, et kogu toetus peab jõudma koolide palgaeelarvetesse ning seeläbi ka õpetajate palkadesse.

Veebruari lõpu seisuga oli riigi üldhariduskoolide täiskoormusega õpetajate keskmine kuupalk 889 eurot. Kõige rohkem tõusis nooremõpetaja palk, 15,5 protsenti, viies nooremõpetajate keskmise palga 841 euroni. Ametijärguta õpetaja palk tõusis keskmiselt 10,4 protsenti 762 euroni, õpetajal 10,3 protsenti 865 euroni, vanemõpetajal 8 protsenti 949 euroni ning õpetaja-metoodikul 8,1 protsenti 1075 euroni. Eelmise aastaga võrreldes tõusis palk keskmiselt 10 protsenti.

Seotud lood:

Haridus- ja teadusministeerium plaanib samalaadset statistikat hakata avald ama iga kohaliku omavalitsuse kohta. Tänavu eraldas riik omavalitsustele munitsipaalkoolide õpetajate palgatoetust 160 miljonit eurot, mullu oli see 143 miljonit eurot. Riik toetas ka sellel aastal omavalitsusi keskmiselt tunduvalt suuremate summadega kui vaja ainult õpetajate miinimumpalkade maksmiseks. Lisaks on tänavu omavalitsustele antud õpetajate palgatoetus sihtotstarbeline, mis tähendab, et kogu toetus peab jõudma koolide palgaeelarvetesse ning seeläbi ka õpetajate palkadesse.

Tallinn pole veel raha koolidele eraldanud

Ministeerium tunnustab omavalitsusi, kes on neile eraldatud palgatoetuse andnud edasi koolidele, mis on lubanud tõsta õpetajate töölepingujärgset tasu. "Samas oleme mures, et mõnedes omavalitsustes kestab õpetajate palkadega seoses segadus, mis on soodne pinnas hirmude ja müütide levimiseks. Kahetsusväärne, et näiteks suurim omavalitsus, Tallinn, pole jõudnud ikka veel jaanuaris antud raha koolidele eraldada ja seeläbi õpetajate palka tõsta," teatas ministeerium.

Keskmine palk, mida omavalitsused suudavad tagada ainuüksi riigi eraldatud õpetaja palgatoetusest, on omavalitsuste lõikes erinev, sõltudes omavalitsuste otsustest, kuidas on haridus- ja koolikorraldust hoitud kooskõlas õpilaste arvu muutumisega. Saamaks teada, kui palju saab konkreetne omavalitsus maksta õpetajatele palka ainuüksi riigi haridustoetusest, tuleb omavalitsuse palgatoetus jagada õpetajate ametikohtadega, 12 kuuga ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga ehk veel 1,34.

Kui aga jagame omavalitsustele eraldatava 160 miljonit ligikaudu 10 870 õpetaja ametikohaga (Eesti hariduse infosüsteemi andmetel, andmed sisestavad koolid ise) seejärel 12 kuuga ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga, siis saame ainuüksi riigi palgatoetusest õpetaja keskmiseks palgaks 915 eurot.

Tallinna linnale kui Eesti laste- ja rahvarikkaimale omavalitsusele, eraldati rahamudeli alusel õpetajate palgarahaks 44,22 miljonit eurot. Õpetaja ametikohti oli Eesti hariduse infosüsteemi eelmise aasta lõpu andmetel Tallinnas 2636. Kui kasutada eelnevalt viidatud tehet, siis tuleb Tallinna õpetaja ametikoha palgatoetuseks kuus keskmiselt 1040 eurot.

Riik annab haridustoetust ja sealhulgas palgatoetust omavalitsustele, kes ise otsustavad, kuidas toetust koolide vahel jaotatakse. Palgatõus lepitakse kokku koolijuhi ja õpetaja vahel.

Miinimumpalgad (õpetaja puhul alammäärad) on kvalifikatsioonile vastava õpetaja töötasu alumised piirid, millest madalamat tasu ei tohi täiskoormusega töö eest maksta. Tegelik palk on summa, mis on kirjutatud õpetaja töölepingusse. Õpetajate madalaim miinimumpalk on riigikoolides sama, mis munitsipaalkoolides – 715 eurot.

Ühegi õpetaja palk ei tohi jääda väiksemaks õpetajate miinimumpalkadest ehk atesteerimisjärgsetest alammääradest (nooremõpetajal ja õpetajal 715 eurot, vanemõpetaja ja õpetaja-metoodikul vastavalt 736 ja 889 eurot). Klassijuhatajast õpetaja miinimumpalk on 10 protsenti kõrgem.