Ministeerium leidis võidusamba valgustusele parandaja

 (21)
Võidusammas
Foto: Andres Putting

Kaitseministeerium kõrvaldas Alter Electric OÜ varasema maksuvõla tõttu Vabadussõja võidusamba valgustuslahenduse hankemenetlusest ühispakkujad Alter Electric OÜ ja AS Merko Ehitus ning tunnistas edukaks AS KH Energia-Konsulti pakkumuse.

Algselt tunnistati 2. juunil Vabadussõja võidusamba uue valgustuslahenduse rajamiseks korraldatud riigihanke parimaks pakkujaks Alter Electric OÜ ja AS Merko Ehitus ühispakkumus. Kuna seejärel aga ilmnes, et Alter Electric OÜ-l esines hankemenetluse ajal korduvalt maksuvõlg, otsustati need ühispakkujad vastavalt riigihangete seadusele hankemenetlusest kõrvaldada, teatas kaitseministeerium.

Seetõttu tunnistati täna parimaks pakkumiseks esialgses hankemenetluseks teiseks jäänud AS KH Energia-Konsult pakkumus kui hindamiskriteeriumite suhtes nüüdsest kõige soodsam pakkumus.

Alates lepingu sõlmimisest on AS KH Energia-Konsult lubanud tööd valmis teha 120 päevaga. Hanke raames tellitavad tööd sisaldavad monumendi valgustuse-, elektri-, ventilatsiooni- ja automaatikaosa projekteerimist, uute seadmete tarnimist, paigaldust ja programmeerimist.

Leping Kaitseministeeriumi ja AS KH Energia-Konsult vahel sõlmitakse lähinädalatel. Lepingu suuruseks kujuneb 10,6 miljonit krooni, mis 3,7 miljoni krooni ulatuses kaetakse monumendi rajanud firmalt Sans Souci kinnipeetud garantiirahast. Tööde teostamiseks vajamineva ülejäänud summa puhul esitab Kaitseministeerium lepingupartnerile põhjendatud osas nõude ning taotleb tehtavate kulutuste hüvitamist.

Möödunud aasta sügisel tellis kaitseministeerium Tallinna Tehnikaülikoolilt eksperthinnangu, millest selgus, et ajaloolise klaasivalmistamise traditsioonidega Tšehhi firmale teiste ettevõtete poolt allhanke korras teostatud valgustus- ja automaatikaosa tööd on teostatud ebakvaliteetselt ning mille tehniline lahendus ei vasta mitmetele nõuetele.

Tuginedes TTÜ poolt koostatud hinnangule, otsustas kaitseministeerium käesoleva aasta jaanuaris uuendada kogu Vabadussõja võidusamba sisevalgustuse ning kuulutas välja riigihanke, millele vastu tundis huvi seitse Eesti päritolu firmat. Neli taotlejat kvalifitseeriti, lõplikke pakkumusi laekus kaitseministeeriumile kolm, millest omakorda kaks pakkumust tunnistati vastavaks.