Ministeerium asub uurima küberturbe tööjõuvajadusi

 (2)
Locked Shields on iga-aastane tehniline küberkaitseõppus, mida korraldavad NATO küberkaitsekoostöö keskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Küberkaitseliit, Eesti kaitsevägi, Soome kaitsevägi ja teised partnerid.
Küberkaitseõppus Locked ShieldsFoto: Hans Lõugas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kuulutas välja riigihanke leidmaks läbiviija küberturbe valdkonna tööjõuvajaduse ja hariduse uuringule, mille eeldatav maksumus on 60 000 eurot.

MKM-i pressiesindaja Emilie Toomela ütles Delfile, et tellitaval küberturbe valdkonna tööjõuvajaduse ja hariduse uuringul laias laastus kolm eesmärki.

„Esiteks on tarvis kaardistada, milline on hetkeolukord tööturul. Analüüsitakse, kui palju ning millise ettevalmistusega küberturbe spetsialiste praegu Eesti tööturul töötab ning kui palju spetsialiste lähiaastatel tööturule vaja oleks,” selgitas Toomela.

Teine suur osa uuringust on Toomela sõnul tulevikuprognoos, sest uuring peab andma sisendi Eesti küberturbe valdkonna strateegilisse kujundamisse. „Näiteks uuritakse, mis on küberturbe lahenduste loomisega tegelevate teadusarendusasutuste ja ettevõtete osakaal majanduses praegu ning mis võiks olla selle potentsiaal,” rääkis Toomela. „Tegemist on areneva sektoriga, mille kasvu eelduseks on piisava hulga vajaliku ettevalmistusega inimeste olemasolu,” lisas ta.

Kolmas uuringu osa on hariduspoliitika kavandamine. „Uuring aitab planeerida, kui palju üliõpilasi oleks mõistlik koolitada ning milliseid kübervaldkonna teadmisi tööturul vaja võiks olla. Uuringu tulemusi on seega plaanis kasutada õppekavade kavandamisel,” ütles Toomela. Tema sõnul on analüüsist abi nii konkreetselt küberturbe õppekavade juures kui laiemalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning teiste erialade õppekavade muutmisel ja koostamisel, kus küberturvalisuse teadmiste omandamine oluline on.

Seotud lood:

Uuringu tulemustest saavad Toomela kinnitusel vajalikku infot peale majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ka näiteks sotsiaalministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Uuringu eeldatav maksumus on kuni 60 000 eurot. „See põhineb uuringu töömahul ning turu-uuringutel. Eelarvet planeerides võrreldi ka varasemate sarnase mahu ja keerukusega hangete maksumusi,” selgitas Toomela.

Küsitlus #118543