Merko: ettevõte ei ole pistist andnud ja kaebame kohtuotsuse edasi

 (32)
Merko: ettevõte ei ole pistist andnud ja kaebame kohtuotsuse edasi.
Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Harju maakohus mõistis täna Ivo Parbuse ja teiste kohtuasja raames Merko Ehituselt ja selle tütarfirmadelt OÜ Woody ja OÜ Constancia karistuseks välja kokku 800 000 eurot. Merko sõnul kaebavad nad otsuse edasi.

"Kontserni juhtkond on seisukohal, et ettevõte ei ole pistist andnud ning on järginud oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi. Oleme kohtuotsusega esialgselt tutvunud ning võime öelda, et kavatseme esitada apellatsioonikaebuse kohtuotsuse süüdimõistvate ja karistusi määravate osade suhtes," teatab Merko börsiteate kaudu.

Harju Maakohtu otsuse kohaselt mõisteti täna AS Merko Ehitus, OÜ Metsailu, OÜ Woody, OÜ Constancia osades episoodides süüdi karistusseadustiku paragrahvi 297 lg 3 alusel (pistise lubamine või andmine juriidilise isiku poolt). Otsuse kohaselt karistatakse AS-i Merko Ehitus rahalise karistusega summas 300 000 eurot, OÜ-d Woody karistusega 200 000 eurot, OÜ-d Constancia karistusega 200 000 eurot ja OÜ-d Metsailu karistusega summas 100 000 eurot. Kohtu poolt tuvastatud süüdistuse maht ja määratud karistused olid väiksemad prokuröri poolt taotletutest.

Täna mõisteti kohtus pistise saamises ja lubamises süüdi Ivo Parbus, Tõnu Korts, Toivo Susi, Aleksander Raide, Peeter Palusaar, Raivo Unt ja Elmar Sepp, kes kõik kohe peale otsuse väljakuulutamist vanglasse viidi.