Merepäästekonverents rõhutab riikidevahelise koostöö olulisust


Silja Europa
Silja EuropaFoto: Vallo Kruuser

26.-27. aprillil toimub Silja Europa pardal rahvusvaheline merepäästekonverents "SAR: Chance Favours the Prepared", mis toob kokku merepääste praktikud Eestist ja lähiriikidest.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna hinnangul on üheks edu aluseks partnerite ühised jõupingutused ja toimiv koostöö: "Olen veendunud, et ühised arutelud, kohtumised ja hilisemad ühistegevused aitavad kaasa mereturvalisuse ja -ohutuse parendamisele."

Merepäästekonverentsi peaesinejad on Udo Fox (IMRF – rahvusvaheline merepääste föderatsioon – juhatuse esimees) ja Anthony Popiel (USA rannavalve, USA sideohvitser EL-is), kes räägivad otsingu- ja päästetööde väljakutsetest ja tulevikusuundadest. Lisaks tuleb juttu masspäästeoperatsioonidest, keemiaõnnetustest merel, erinevate organisatsioonide koostööst merepäästes, küberturvalisusest, uuendustest merendustehnoloogiates, samuti MIRG (Maritime Incident Response Group) võimekusest, praktilistest merepäästekaasustest ja mereõnnetuste uurimisest.

Konverentsil osaleb ligi 100 eksperti Eestist, Soomest, Lätist, USA-st ja Saksamaalt.

Konverentsi korraldab politsei- ja piirivalveamet.