Meremäe vallavolikogu esimees sai haldusreformi vastu olemise tõttu umbusaldusavalduse

 (6)
Urmas Reinsalu
Foto: Ester Vaitmaa

Meremäe vallavolikogu viis opositsiooni liiget esitasid 31. jaanuaril umbusalduse avalduse volikogu esimehele Arno Varesele.

Arno Vares, Meremäe vallavolikogu esimehena ja Koduvalla fraktsiooni liikmena on oma tegevuses ja volikogu töö korraldamisel ning otsuste vastuvõtmisel viidanud rahva tahtele ning kinnitanud, et Meremäe valla rahvas ei taha Mikitamäe, Värska, Meremäe ja osa Misso valla baasil moodustuvat omavalitsust, teatasid umbusaldajad.

Tulenevalt eeltoodust, ei toetanud Arno Vares ka läbirääkimiste alustamist nimetatud valdadega vabatahtlikuks liitumiseks. Läbirääkimistest keeldumine on viinud Meremäe valla sundliidetavaks vallaks ning seeläbi kahjustanud tugevalt Meremäe valla elanike huve, jättes meid ilma vabatahtliku liitumisega kaasnevatest rahadest ning otsustusõigusest läbi rääkida tulevase valla korraldamise küsimustes.

26.-29. jaanuaril toimunud rahvaküsitlus näitas, et Arno Vares on tegutsenud rahva tahte vastaselt. Volikogu esimees peab kindlasti oma tegevuses arvestama rahva enamuse soovidega mistõttu leidsid umbusaldajad, et Arno Vares ei ole sobiv juhtima Meremäe vallavolikogu tööd. Volikogu esimees peab võtma poliitilise vastutuse rahva enamuse huvide vastase tegevuse eest.

Umbusalduse avaldus tuleb hääletusele veebruari volikogu istungil.