Menetlusse võeti eelnõu, mis annaks tähtajalise elamisloa välismaalastest vaimulikele, munkadele ja nunnadele

 (30)
Reomäe nunnakloostri nunnade tegemised
Reomäe nunnakloostri nunnadFoto: Argo Ingver

Menetlusse võeti riigikogu liikmete Oudekki Loone, Kersti Sarapuu, Olga Ivanova, Jaanus Karilaiu, Mart Nuti, Artur Talviku ja Dmitri Dmitrijevi 23. jaanuaril algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu näeb ette erandi tegemist püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise eesmärgi ja tingimuste kohta.

Erand näeb ette anda tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks välismaalasele, kes on vaimulik, munk või nunn, keda kutsub Eestisse usuline ühendus ning see kutse on kooskõlastatud siseministeeriumiga.

Usulisel ühendusel on vastavalt eelnõule kutsuja kohustused. Kooskõlastatult siseministeeriumiga Eestisse kutsutud vaimulike, munkade ja nunnade puhul ei rakendata seaduses sätestatud piisava legaalse sissetuleku nõuet. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.