Menetleja otsus: Igor Mang avas tšakraid naiskliendi tahte vastaselt ja tekitas sellega ebamugavust

 (103)
Igor Mang
Igor MangFoto: Sven Arbet

Väärteoprotokolli süüdistuse kohaselt viis Mang politseile avalduse teinud naisega 20. aprillil läbi aurade ja tšakrade avamise protseduuri naise tahte vastaselt, mis tekitas naisele ebamugavust.

Mang esitas omalt poolt vastulause ja tema kaitsja oli seisukohal, et väärteomenetlus tuleb lõpetada. Kohtuväline menetleja Ravil Khair Al-Din aga kaitsja arvamusega ei nõustunud.

Väärteomenetleja nõustus kaitsja seisukohaga, et meedias avaldatud andmeid ei saa kasutada tõendina.

Mang kinnitas oma vastulauses, et kohtus avalduse teinud naisega, kes soovis vaid horoskoobi koostamist. Mangi ütluste kohaselt pakkus ta, et oleks vajalik ka tšakraid vabastada.

Tunnistaja osutas üksikasjalikult aset leidnud kohtumiste asjaoludele ja suutis detailirohkelt reprodutseerida aset leidnud vestlusi, kajastades ka detaile, mis polnud süüteoga iseenesest seotud.

Tunnistaja ja Mangi ütlused erinevad üksnes protseduuri läbiviimise asjaolude osas ehk selles osas, kas tegemist oli juhuslikku laadi sündmuse või tahtliku väärkohtlemisega.

Menetleja leidis, et tunnistaja ütlused on usaldusväärsed, sest viitavad asjaolude elulisele usutavusele. Seega on tunnistaja ütlustega tõendatud, et tšakrade avamise protseduur oli kantud seksuaalset laadi toimingute läbiviimise eesmärgist, mis alandas avalduse teinud naise inimväärikust.

Mangi kaitsja oli aga seisukohal, et tegevus ei olnud tahte vastane, kuna Mang ei ähvardanud ega käitunud agressiivselt. Kaitsja arvates puuduvad ka andmed, et Mang oleks takistanud naisel soovi korral lahkuda.

Seotud lood:

Väärteomenetleja leidis aga, et kui Mang oleks muutunud vägivaldseks, siis olnuks tegemist juba kuriteoga, mis näeb ette kriminaalvastutuse. Antud juhul oli aga tegemist väärteoga ning Mangile heideti ette avalduse teinud naise keha seksuaalse alatooniga puudutamist.

Menetleja hinnangul oli Mang kohustatud küsima naiselt nõusolekut tema keha puudutamiseks. Väide, et naine oli nõus tšakrade vabastamise protseduuriga, oli menetleja hinnangul vastutuse veeretamine kliendi õlgadele ja üksnes ennast õigustav.

Väärteo asjaoludest, sealhulgas meedias avaldatud Mangi teoeelsest ja -järgsest käitumisest ning avaldaja ütlustest lähtuvalt leidis menetleja, et Mang pani süüteo toime teadlikult ja tahtlikult.

Kuna Mangil puudusid kehtivad karistused, siis piisas menetleja arvates Mangi karistamisest alla keskmise määra ehk 96 euroga. Maksimaalne trahvimäär olnuks 1200 ja keskmine trahvimäär 600 eurot.