Maruste valiti inimõiguste kohtunikuks

 (5)

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) valis Eesti esindajaks Euroopa inimõiguste kohtus tagasi Rait Maruste.

Kolmapäeval valis ENPA Maruste lihthäälteenamusega tagasi Eesti esindajaks, valik tehti kolme valitsuse esindatud kandidaadi seast, teatas ENPA kodulehekülg.

Valitsus esitas selle aasta algul Eesti esindaja kandidaatideks Euroopa inimõiguste kohtusse Maruste, Mai Hioni ja Heiki Pisukese.

Hion on välisministeeriumi inimõiguste büroo direktor ja Eesti valitsuse esindaja inimõiguste kohtus. Pisuke on Tartu ülikooli õigusinstituudi direktori kohusetäitja.

Kohtunikukandidaadid valis välja välisministrit nõustav komisjon, kuhu kuuluvad riigikohtu esimees Uno Lõhmus, õiguskantsler Allar Jõks, riigisekretär Heiki Loot ning välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad.

Euroopa inimõiguste kohus alustas Strasbourg’is tegevust 1998. aasta 1. novembril senise Euroopa inimõiguste komisjoni järglasena.

Kohtunike arv inimõiguste kohtus on võrdne Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osaliste arvuga, seega igast riigist valitakse üks kohtunik.

Euroopa inimõiguste kohtu liikmed valitakse kuueks aastaks. ENPA valis Rait Maruste Euroopa inimõiguste kohtunikuks 1998. aasta jaanuaris, tema ametiaeg oleks läbi saanud selle aasta oktoobris.

Kohtunike valimise korda reguleerib Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Kohtu liikmed valib ENPA igast Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osalisriigist häälteenamusega vastava lepinguosalise esitatud kolme kandidaadi seast.