Maruste taastaks firmade annetused parteidele

 (70)
Rait Maruste
Rait MarusteFoto: Martin Dremljuga

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste tegi komisjoni tänasel istungil ettepaneku muuta erakonnaseadust selliselt, et juriidilistel isikutel oleks taas õigus toetada erakondi ning kaasnevalt väheneksid riigi eraldised erakondadele.

"Eestis on sisuliselt tekkinud riigierakonnad, mis elatuvadki vaid maksumaksja rahast. See on erakondadel põhineva poliitika idee ja olemuse vastane ja huvide konflikti tekitav. Minu sooviks on luua ettevõtetele legaalne ja kontrollitav võimalus poliitika toetamiseks. Praegune lauskeeld soosib ebaseaduslike kõrvalteede otsimist ja seda pole vaja," selgitas Maruste.

„Me ei saa eeldada, et kõik erakonnad ja ettevõtted on pahatahtlikud. Juriidiliste isikute annetused erakondadele on lubatud valdavas osas Euroopast. Lisaks oleks selline lahendus küll väike, kuid siiski kergendus ka riigieelarvele.“

Riigikogu fraktsioonide esindajad lubasid oma seisukoha selle ettepaneku osas kujundada kahe nädala jooksul.

Komisjon toetas täna ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, mis annab Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega elavatele inimestele õiguse erakondadele annetusi teha. Tänasel istungil ei leidnud komisjoni liikmete toetust ettepanek kehtestada ülempiir erakondade reklaamikuludele, teema juurde tullakse siiski tagasi kahe nädala pärast, langetada künnist riigikokku pääsemisel ning muuta eelnõus sätestatud viisi valimiskünnise alla jäänud erakondade rahastamiseks riigieelarvest.

Seotud lood:

Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu toob kaasa mitmeid teisi muudatusi. Teiste uuenduste seas ei tohi eraisik annetada aastas ühele erakonnale sularahas rohkem kui 1200 eurot.

Uuenduste kohaselt toob keelatud annetus kaasa haldussunni, väärteomenetluse või kriminaalmenetluse. Kriminaalmenetluse toob kaasa keelatud annetus suures ulatuses ehk kui see ületab 32 000 eurot - see summa tuleneb karistusseadustiku üldreeglist.