Märtsi lõpu seisuga oli Eestis üle 32 000 töötu

 (22)
Märtsi lõpu seisuga oli Eestis üle 32 000 töötu
Foto: Karli Saul

Märtsi lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 32 431 inimest ehk 5,1 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 814.

Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga ligi 1 protsendi võrra. Kui vaadelda vaid neid töötuid, kelle töövõime ei ole vähenenud, oli töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga siiski ligikaudu 2 protsenti väiksem ning ka võrreldes aastataguse ajaga oli registreeritud töötute arv väiksem. Vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv suurenes märtsis aga võrreldes eelneva kuuga ligikaudu 11 protsenti.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: "Alates maikuust pakume ka töötavatele inimestele võimalust õppida juurde uusi oskusi ja tõsta kvalifikatsiooni. Muuhulgas toetame ka tasemeõppes osalemist, et ennetada tööelust eemale jäämist oskuste puudumise või aegumise tõttu."

Uuteks lisanduvateks teenusteks on täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga, kvalifikatsiooni saamise toetamine, tasemeõppes osalemise toetus ja tööandjale koolitustoetus töötajate värbamisel või muutustega kohanemisel.

Kõrgeim oli märtsis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (11,2 protsenti) ja Valgamaal (8,8 protsenti) ning madalaim Harjumaal (3,6 protsenti). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid märtsi lõpus lihttöölised (23 protsenti), oskustöötajad ja käsitöölised (19 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti).