Märten Kross peab EFI-le tagasi maksma 13 450 eurot, mida ta ei kasutanud filmitootmiseks

 (9)
Märten Kross peab EFI-le tagasi maksma 13 450 eurot, mida ta ei kasutanud filmitootmiseks
Audiitori koostatud raportist selgub, et filmi tegemiseks mõeldud raha eest on Märten Kross soetanud endale ka kitarri Martin 000-15M. Märten Kross eitab ostu.Foto: Arno Saar / Õhtuleht

Eesti Filmi Instituut (EFI) nõudis produtsent Märten Krossilt tagasi dokumentaalfilmi "Tallinn põleb" tootmise toetuseks makstud 34 475 eurot. Viimaks lepiti aga 13 450 euro tagasi nõudmisega.

Eesti Filmi Instituudi (EFI) selgitustest selgub, et 2012. aastal toetas toonane Eesti Filmi Sihtasutus (EFSA) peaprodutsent Märten Krossi dokumentaalfilmi "Tallinn põleb" 34 475 euroga.

Projekt seiskus lahkhelide tekkimise tõttu Märten Krossi ning režissööri Kristiina Davidjantsi ja kaasprodutsent Ivo Uukkivi vahel 2014. aastal, mistõttu Eesti Filmi Instituut (EFI) nõudis väljamakstud raha tagasi.

Selleks, et vältida keerukat ja kulukat kohtuvaidlust otsustas EFI kokkuleppele minna kohtuväliselt. Nii lepiti tänavu juunis kokku, et Krossil tagasi tuleb maksta vaid kolmandik toetuse summast. See on summa, mida EFI hinnangul ei kulutatud filmitootmisele.

"Esialgne tagasinõue oli esitatud kogu väljamakstud summa väärtuses ehk 34 475 euro ulatuses. Läbirääkimiste käigus jõudsid Mesmer OÜ (Krossi firma) ja EFI täpse ülevaateni, missugused filmitootmise kulud on seotud projektiga "Tallinn põleb"," selgitas EFI.

Seotud lood:

"Pooled jõudsid kokkuleppele, et tagasimaksmisele kuulub 13 450 eurot ehk kõik need kulud, mille osas puudus EFI hinnangul seos filmitootmisega," lisas instituut.

Niisiis, kuigi film "Tallinn põleb" pole kunagi valmis saanud, jätab EFI tagasi nõudmata 21 025 eurot, kuna ses mahus on kulutused filmi valmimiseks nende hinnangul tehtud. Väike lootus on, et algselt filmiprojektis kaasa löönud või sootuks uued inimesed filmi siiski lõpetavad.

"Senise tootmise käigus tekkinud materjalid, nii filmilõigud kui fotod, on EFI valduses ning tulenevalt TEE (toetuste eraldamise eeskirja) tingimustest on EFI-l õigus valida filmi materjalide alusel tootmiseks uus filmitootja," sõnas instituut selgituses.

EFI lisas, et Mesmer OÜ käest tagasisaadav raha läheb uute dokumentaalfilmide rahastamiseks ning kindel on, et Mesmer OÜ ja Märten Kross tulevikus EFI-lt filmide tootmiseks enam toetust ei saa.

Alates 2013. aastast, mil Eesti Filmi Sihtasutusest sai Eesti Filmi Instituut, on toetuste andmise tingimused karmimad ja üle 100 000-euroste toetuste puhul on kohustuslik audiitorkontroll.

Peale selle on EFI "Tallinn põleb" ebaõnnestumise tõttu muutnud ja karmistanud toetuse järelevalve reegleid. Nüüd peab toetuse saaja vajadusel esitama koopiad filmiprojekti teostamisega seotud dokumentidest ja võimaldama ligipääsu raamatupidamise originaaldokumentidele.