Mart Sikut pääses aukohtust

 (30)
Mart Sikut

Advokatuuri juhatus leidis väidetavalt seaduserikkumist soodustanud vandeadvokaat Mart Sikuti võimalikku kutse-eetika rikkumist uurides, et aukohtumenetluse algatamiseks puudub alus.

“Meie poolt kogutud ja täiendavalt saadud materjalidest ei nähtu, et Sikut oleks käitunud ebaseaduslikult või rikkunud advokaadi eetikat,” ütles advokatuuri kantsler Rein Kiviloo Postimehele.

Ettepaneku kaaluda Sikuti suhtes aukohtumenetluse algatamist tegi advokatuuri juhatusele justiitsministri ülesandeid täitev siseminister Tarmo Loodus, kes kahtles, et 16. juulil Viljandimaal liiklusõnnetuses inimese surmanud Ants Pajumäge esindav Sikut soovitas politseikomissari pojale Andresele anda isa aitamiseks joobe kordus- ekspertiisil oma vereproov.

Oma ametivenna süüdistamiseks ei andnud advokatuurile alust koopiad arst Valter Saki seletusest Viljandi prefektile, Pärnu prefektuuri uurimistalituse teatest politseiameti korrakaitseosakonnale ja kahest saatekirjast Ants Pajumäe joobeekspertiisi saatmiseks.

Pärnust politseilt saadud teate kohaselt ei ole toimikus materjale advokaat Sikuti kohta ning mingeid materjale ekspertiisiks esitatud vere võimaliku vahetuse kohta pole uurijatele Viljandi prefektuurist edastatud. Küll aga esitas Sikut 10. augustil orderi Ants Pajumäe esindamiseks kohtueelsel uurimisel.

Materjalidest nähtub muuseas, et Sikut konsulteeris joobeekspertiisi teemadel endise kohtumeditsiinieksperdist arsti Sakiga ja edastas seejärel saadud info Andres Pajumäele. Sakk aga aitas komissari pojal haiglas verd loovutada.

Sikuti väitel on politsei raporti põhjal ajakirjanduses levivad kahtlused, et tema võis soovitada Andres Pajumäel anda isa nimel verd, täiesti ebaõiged ja oletuslikud ning advokaadi kutse-eetikat pole ta rikkunud.

“Andres Pajumäe ja Valter Saki hilisematest kohtumistest, kokkulepetest ning käigust haiglasse, kus Andres Pajumägi püüdis anda verd oma isa nimel, kuulsin alles hiljem,” väitis Sikut seletuses.