Mart Raudsaar: telekanali keelustamine tuleb kõne alla vaid eriolukorra ja rahutuste õhutamise puhul

 (35)
MART RAUDSAAR
Mart RaudsaarFoto: Annika Haas

Tallinna Ülikooli ajakirjanduse lektori Mart Raudsaare hinnangul võib meediakanali sulgemist kaaluda siis, kui riiki ähvardab sõjaline konflikt ning kanal õhutab rahutusi.

Lätis jõustus kolmeks kuuks keeld edastada Venemaa telekanalit Rossija-RTR, kuid Läti eeskujul mõne Eestis leviva telekanali keelustamise ideed Raudsaar heaks ei kiida: „Sõnavabaduse printsiibist lähtudes on igasugune keelamine olemuslikult vale. Senikaua, kuni ideede ja veendumuste levitamine ei lähe vastuollu Eesti põhiseadusega, kaitseb põhiseadus sõnavabaduse printsiipi igati."

Raudsaare sõnul võib telekanali levitamise piiramisele mõelda eriolukorra väljakuulutamise järel. „Kui riigis võetakse üle valitsusasutusi ning piiri taga ootavad lahinguvalmiduses naaberriigi väed ning juhul kui mingites kanalites on tuvastatav rahutuste õhutamine, on rahutusi õhutava kanali ajutine sulgemine mõeldav."

Sellisel juhul pole ka enam vahet, mis keeles kanal oma sisu edastab, aga siiski saab tegemist olla vaid ajutise ning parlamendi heakskiidu pälvinud otsusega.

Läti avalik-õigusliku telekanali LTV juhi Ivars Belte hiljutine idee luua Baltikumis leviv venekeelne telekanal on leidnud Eestiski mitmeid toetajaid. Mart Raudsaare hinnangul on Baltikumis leviva korraliku venekeelse telekanali järgi vajadus olemas.

Esmaspäeval tegi IRL-i liige Anvar Samost kultuuriminister Urve Tiidusele ettepaneku uurida Euroopa Liidu venekeelse teleprogrammi (Golos Jevropõ) loomise võimalusi. Tiiduse hinnangul takistab idee teostumist rahapuudus ning keskenduda võiks hoopis olemasolevate saadete ja kanalite arendamisele.