Mart Nutt: mõistetavalt hindan Mart Laari peaministritest kõige enam

 (53)
Mart Nutt: mõistetavalt hindan Mart Laari peaministritest kõige enam
Foto: Tanel Meos

Riigikogu taasmoodustamisest möödub täna 20 aastat. Delfi palvel nendele aastatele tagasi vaadanud riigikogu liige Mart Nutt tõi välja mõned valdkonnad, mille raames on parlamendis heakskiidu pälvinud olulised otsused.

Eesti taasiseseisvusaja peaministritest hindab Nutt enim Mart Laari.
"Mart Laar on olnud minu erakonna peaminister ja mõistetavalt hindan teda ka kõige enam," ütles Nutt Delfile.

"Üksikotsuseid on raske välja tuua, kuna neid on palju ja pealkirjad pole täpselt meeles," tunnistas Nutt, kuid ta rõhutas nelja põhilist valdkonda.

Esiteks märkis Nutt otsuseid riikluse tugevdamisel ja loetles: valimisseadused, vabariigi valitsuse seadus, välisteenistuse, välissuhtlemise, avaliku teenistuse ja kaitseväeteenistuse seadused, riigipiiri, piirivalve ning kohaliku omavalitsuse korralduse seadused.

Kodanikkonna ja Eesti rahva kestmise seisukohalt on Nuti hinnangul olulised olnud kodakondsuse seadus, välismaalaste seadus, keeleseadus ning haridust puudutavad seadused.

Majanduse seisukohalt tõi Nutt esile erastamist puudutavad seadused ning proportsionaalse üksikisiku tulumaksu kehtestamise.

Rahvusvahelises dimensioonis on Nuti sõnul kahtlemata olulised Eesti ühinemine Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Juba 20 aastat tagasi riigikogu koosseisus olnud Nutt meenutas värvikamatest aruteludest juulilepingute, piirilepingu ja Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletuse arutelu.