Mart Järviku pahameele alla jäänud kantsler Illar Lemetti lubab oma vallandamise kohtus vaidlustada

 (408)
Illar Lemetti
Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.Foto: Tiit Blaat

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti saatis peaminister Jüri Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus.

Mart Järvik on teatavasti avaldanud soovi kantsler Lemettist lahti saada, kuivõrd viimane avaldas ministri halba valgusse seadnud kirjavahetuse. Meilidest selgus, et Mart Järvik valetas M.W. Vooli listeeriapuhangu ja ka oma nõuniku Urmas Arumäe huvide konflikti asjus.

Lemetti kirjutab peaminister Ratasele adresseeritud kirjas, mida vahendab ERR, et maaeluminister Mart Järvik on esitanud talle kahel korral arvamuse avaldamiseks materjalid Lemetti vabastamiseks teenistusest koostöö mittelaabumise tõttu.

"Esimesel korral (11.11.2019) mingeid sisulisi põhjendusi esitatud ei olnud. Oma arvamuses kirjutasin järgmist: "Ministeeriumi kantsleri vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu on põhjendatud, kui kantsler ei saa hakkama oma ametiülesannete täitmisega. Ministri ebakohase käitumise varjamine ei kuulu ministeeriumi kantsleri ametiülesannete hulka. Nagu ütles õiguskantsler, ministril ei ole õigust nõuda ametnikelt seaduse rikkumist ja valetamist. Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest, mis on küll õiged, kuid võivad jätta avalikkusele ministrist halva mulje. Haldusakti andmise formaalne põhjus peab kokku langema selle andmise tegeliku põhjusega. Praegusel juhul need kokku ei lange ja seetõttu oleks tegemist ebaseadusliku teenistusest vabastamisega."

Teist korda esitas maaeluminister samad materjalid Lemettile ja riigikantseleile 20. novembril ja sellele oli lisatud seletuskiri. "Seletuskirjast selgub, et mulle heidetakse ette erinevat arusaama "ministeeriumi aparaadi ja allasutuste rolli kohta riigivalitsemisel". Räägitakse bürokraatlikust ja sektorile vastanduvast jäigast tööstiilist, aga ühtegi konkreetset näidet toodud ei ole."

Lemetti sõnul pole minister Järvik talle oma ametisoleku aja jooksul teinud ühtegi suulist või kirjalikku märkust, mida ma oleks saanud käsitleda etteheitena. "Vastupidi, ministri suurt rahulolu minu tööga näitab mulle oktoobri lõpus makstud tulemustasu. Selle suurus ületab oluliselt kuupalka ja ükski eelmine minister pole mulle nii suurt tulemustasu maksnud."

Minister ise kantslerit ametist vabastada ei saa - seda peab tegema valitsus oma otsusega. Siiani valitsus seda teinud pole.

"Ükski ministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest ei ole tõsiseltvõetav. Sellest tulenevalt kavatsen vabastamise otsuse, kui see peaks tehtama, kohtus vaidlustada."

Lemetti esitab küsimuse, kas oleks võinud oma 9. novembri kirjutise ja kaasnevad materjalid avaldamata jätta?

"Muidugi oleksin, kui minister ei oleks jätkanud tõele mittevastavate väidete avalikku levitamist. Samal hommikul tegin ministrile e-kirja teel ettepaneku asjaolud selgeks rääkida. Kahjuks minister seda ettepanekut vastu ei võtnud. Minister küll korra helistas, aga ei soovinud arutada sisulisi küsimusi."