Mart Helme saatis kooskõlastusele välismaalaste seaduse eelnõu

 (15)
Mart Helme.
Mart Helme. Foto: Tiit Blaat

Välismaalaste seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja tervishoiuteenuse korralduse seaduse muutmise seaduseelnõu eesmärk on siseminister Mart Helme sõnul korrastada välismaalaste Eestis elamise ja töötamise regulatsiooni.

"Edendamaks Eesti kui e-riigi kuvandit luuakse ühtlasi ühena esimestest maailmas n-ö diginomaadi viisa – see võimaldab Eestisse tulla, siin viisa alusel viibida ja töötada inimestel, kes teevad tööd oma asukohast sõltumatult veebipõhiselt."

Eelnõu raames on muuhulgas kavas sätestada ka kutsuja kohustused viisa alusel lühiajalise töötamise puhul ja täiendada viisa taotlemise ja viisa andmisest keeldumise tingimusi. Ühtlasi võimaldatakse muudatustega siin juba elaval välismaalasel vahetada tööandjat ja õppeasutust elamisloa kehtivusaja jooksul.