Mart Helme: Eesti peaks peatama oma osaluse ENPA-s. Saime kinnitust, kuidas reageeritaks, kui Venemaa ründab Balti riike

 (137)
Mart Helme: Eesti peaks peatama oma osaluse ENPA-s. Saime kinnitust, kuidas reageeritaks, kui Venemaa ründab Balti riike
Tiit Blaat

"Pärast Vene delegatsiooni volituste täielikku taastamist Euroopa Nõukogu Parlamentaarnes Assamblees (ENPA) tuleks lõpetada Eesti maksumaksja raha kulutamine selle organisatsiooni liikmemaksuks," ütles EKRE esimees Mart Helme.

"Euroopa Nõukogu ja selle parlamentaarse assamblee ülesanne on kaitsta
õigusriigi printsiipe. Kui Lääne-Euroopa poliitikute häältega kutsutakse
laua taha tagasi riik, kes on kaht Euroopa Nõukogu liikmesriiki
sõjaliselt rünnanud, siis on selge, et nimetatud organisatsioon on
õigusriigi põhimõtete kaitsmisest loobunud," ütles Helme.

"Saime taaskord kinnitust ka sellele, kuidas reageerivad Euroopa
institutsioonid võimaliku sõjalise agressiooni korral Balti riikides.
Tuleb hukkamõist ja sümboolsed karistused, mis tühistatakse viie aasta
möödudes ettekäändel, et agressoriga on vaja säilitada dialoog."

Helme sõnul tuleb Eesti välispoliitika kujundajatel teha ENPA värskest
otsusest tõsised järeldused.

"Esiteks, Eesti välispoliitika kujundajatel on aeg lahti lasta
illusioonist, et meie selgitustöö tulemusel avanevad Vana Euroopa
silmad. Need silmad on ammu lahti, aga nende tagant vaatab vastu
põhimõttelagedus. Teiseks, tihendada tuleb suhteid meie tegelike
julgeolekualaste liitlastega Ida-Euroopas. Kolmandaks, Lääne-Euroopale
tuleb saata jõuline signaal, et riigiõiguslik nihilism on meile
vastuvõetamatu. Eesti peaks peatama oma osaluse ENPA-s ja tegema seda
koos Ida-Euroopa riikidega, kes hääletasid üksmeelselt või enamuses
Venemaa tagasikutsumise vastu," ütles Helme.