Marrandi: Reform maksustab lehmapeeru

 (237)
lehm
Foto: Ilmar Saabas

Täna esitasid riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni liikmed keskkonnaminister Jaanus Tamkivile arupärimise seoses lehmade poolt õhku paisatava metaani maksustamisega.

„Lehmade eraldatud metaani maksustamise küsimus muutus aktuaalseks, kuna kehtivaid seadusi on tõlgendatud valesti ja liiga agaralt ning esimesed põllumajandustootjad on saanud maksunõude teoreetiliselt õhku paisatava metaani ehk lehmade kõhutuule eest,” ütles Eestimaa Rahvaliidu esimees Jaanus Marrandi erakonna teatel.

Paljud Eesti põllumehed on sellistest maksunõuetest hämmingus, sest teadaolevalt ei ole üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis selliselt lehmade metaani õhkupaiskamist maksustatud. „Euroopa põllumajandustootjaid ühendavas organisatsioonides COPA/COGECA tekitas Eesti põllumeestelt saadud informatsioon suurt üllatust ja ei osatud tuua analoogset olukorda ühestki teisest liikmesriigist, rõhutas Marrandi.

„Mulle tundub, et riigieelarvega on sügavad probleemid, kui valitsus hakkab maksustama lehmade kõhutuult,” märkis Marrandi.

Eestis kehtivate seaduste kohaselt peavad paljud veisekasvatusega tegelevad ettevõtted omama kompleksluba ja kasutama parimat võimalikku tehnikat selleks, et kirjeldada ja minimaliseerida võimalikud keskkonnariskid. „See on ettevõtjate jaoks mõistetav vajadus, millega ka oma tegevusi planeerides arvestatakse, kuid üllatus on lehmade poolt õhku paisatava metaani maksustamine,” sõnas Marrandi.