Marko Aavik loobus andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohast


MARKO AAVIK
Marko AavikFOTO: RAIGO PAJULA

Justiitsminister Urmas Reinsalu edastas valitsusele ettepaneku tunnistada avaliku teenistuse seaduse alusel kehtetuks Marko Aaviku nimetamine andmekaitse inspektsiooni (AKI) peadirektoriks. Aavik loobus ametikohast omal soovil.

Valitsus nimetas Reinsalu ettepanekul Aaviku ametisse 21. juunil. Enne seda toetas Aaviku kandidatuuri AKI peadirektori kohale ka riigikogu põhiseaduskomisjon.

Peadirektori põhiülesandeks on kaitsta igaühe põhiõiguslikke õigusi ning aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektori leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss.

Andmekaitse inspektsiooni senine peadirektor Viljar Peep asub 1. oktoobril ametisse justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantslerina.