Marianne Mikko: tänane palgalõhe on homne pensionilõhe

 (67)
Palgalõhe vastased kogunevad taas Tammsaare pargis
Palgalõhe vastane pikett
Palgalõhe vastane pikett 2014Foto: Ahto Sooaru

Homsel võrdse palga päeval toimub viiendat korda soolise palgalõhe vastu suunatud pikett, mida korraldab Naiskogu Kadri. Palgalõhe ulatub Eestis 29,9 protsendini, mis on Euroopa Liidu sügavaim.

"Tänane palgalõhe on homne pensionilõhe," ütles Naiskogu Kadri Tallinna esinaine ja riigikogu liige Marianne Mikko Delfile. Ta täpsustas, et kui täna on nii mees- kui naispensionärid enamvähem ebavõrdses olukorras, siis sotsiaalmaksu toimel oleme peagi ühiskonnas silmitsi pensioniga, kus pensionisummade vahe on samasugune nagu palgalõhe praegu.

"Tulevikus eralduvad pensionärid teineteisest soopõhimõttel. Naispensionär saab vähem pensionit, sest tema palk on olnud kolmandiku võrra väiksem," sõnas Mikko. Tema sõnul puudutab taoline olukord õigepea just haritud pensionäre, kes on näiteks raamatukogu-, kultuuri- ja meditsiinitöötajad.

"Kui tõuseb miininumpalk, tõuseb suures jaos naise palk," ütles Mikko, kelle sõnul üheks olukorra lahendusteeks on avaliku sektori töötajate palgasüsteemide avalikustamine, läbipaistvamaks ja avalikumaks muutmine.

Aastal 2015 on miinimumpalgaks 390 eurot. Värske koalitsioonileppe järgi tahab valitsus tõsta alampalka 45 protsendini Eesti keskmisest palgast.

"Sooline palgalõhe ulatub Eestis 29,9 protsendini, mis on Euroopa Liidu sügavaim. Sealjuures nii Lätis kui ka Leedus on meeste ja naiste palkade erinevus poole väiksem," sõnas Mikko.

"Kui Eesti mees saab oma aastapalga kätte 31. detsembril, siis Eesti naine peab töötama lisaks veel kolmandik aega, et mehe aastapalk välja teenida. Eesti puhul siis vastavalt 111 päeva," selgitas Mikko.

Naiskogu Kadri poolt korraldataval palgalõhe vastu suunatud piketil leiab aset kõnekoosolek, kus sotsiaaldemokraadist riigikogu liikme Marianne Mikko avakõne järel võtavad sõna Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Riina Piigli, riigikogu liikmed Viktoria Ladõnskaja, Yoko Alender ja Mihkel Raud. Kõnekoosolek lõpeb avaliku pöördumisega valitsuse, tööandjate ja ametiühingute poole.

Konkreetsete ettepanekutega pöördumine palgalõhe vähendamiseks antakse homme üle tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevile.

Pikett "Palgalõhe kasvab üle pensionilõheks" toimub homme, 21. aprillil kell 17 Tallinnas Tammsaare pargis.