Marianne Mikko: Pakosta peab tõestama oma sõltumatust

 (69)
Marianne Mikko: Pakosta peab tõestama oma sõltumatust
Foto: Andres Putting

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja naisorganisatsiooni PES Women juhatuse liikme Marianne Mikko sõnul peab uueks võrdõigusvolinikuks kinnitatud Liisa Pakosta end selles ametis tõsiselt tõestama.

„Võrdõigusvolinik peab olema sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes lähtub otsuste tegemises seadustest ega lase end mõjutada ühegi poliitilise jõu soovidest,” ütles Mikko.

„Ootame, et uus volinik tegeleks kõigi nende ühiskonnagruppide õiguste eest seismisega, keda ta peab seaduste järgi diskrimineerimise eest kaitsma. Ootame ka sisulist järelvalvet soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmise üle ning põhjalikku tööd võrdõiguslikkuse ja sallivuse suurendamiseks Eesti ühiskonnas.”

Mikko sõnul hindab ta kõrgelt Pakosta poliitilist kogemust, kuid tema varasem tegevus ja seisukohad on kohati olnud erinevad sellest, mida võrdõiguslikkuse eest seisjalt oodatakse.

Riigikogu eelmise koosseisu ajal algatasid sotsiaaldemokraadid ridamisi võrdõiguslikkusega seotud arutelusid. Oli see siis soolise võrdõiguslikkuse nõukogu ellu kutsumine või riigiettevõtete juhtkondades 40% naiste esindatuse nõude kehtestamine, rääkimata kooseluseadusest,” loetles Mikko.„Pean tunnistama, et reedel ametisse nimetatud võrdõigusvolinik nendes aruteludes ülemäära aktiivselt ei osalenud. Või kui, siis hääletas kvootide ja kooseluseaduse vastu.”

„Võrdõigusvoliniku poole peab ka edaspidi saama pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu,” ütles Mikko. “Soovin Pakostale sihikindlust uues ametis ning jõudu tõestamaks, et ta on valmis seisma voliniku jaoks ettenähtud ülesannete kõrgusel”.