Maksuamet arestib maamaksuvõlglaste kontosid

 (64)
e-maksuamet
Foto: Andres Putting

Mitmed inimesed on viimastel nädalatel saanud ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui on avastanud, et maksuamet on nende pangakontod maamaksuvõla pärast arestinud.

Anonüümseks jääda soovinud inimesed, kes Eesti Päevalehele oma ootamatutest läbielamistest rääkisid, ütlesid, et pangakponto arestimisest said nad teada juhuslikult — enne polnud neid keegi ei e-kirja, ametliku paberdokumendi ega ka telefoni teel sellest ette hoiatanud.

Pangast teatati neile lihtsalt, et kontosid ei saa kasutada, sest maksuamet on need maamaksuvõla tõttu arestinud.

Üllatus oli suur, sest varasematel aastatel e-maksuameti kaudu tulusid deklareerides olid kõik kurtjad teinud märke spetsiaalsesse lahtrisse, et tagasimaksmisele kuuluva summa võib amet jätta tulevaste perioodide tasaarveldamisteks.

Kõnealuseid juhtumeid kommenteerides kinnitati maksu- ja toliametist (MTA), et enne konto arestimist maksuvõlglast sellest kindlasti teavitatakse.

“Ameti ja kliendi vaheliseks sujuvaks suhtluseks on oluline, et maksuhaldurile oleks teada inimese kontaktandmed,” viitas MTA maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Lillemets võimalikule põhjusele, miks võisid Eesti Päevalehele oma halvast kogemusest rääkinud enda kontode arestimisest teada saada alles siis, kui see juba tehtud oli.

Ameti avalike suhete juht Liis PLakk ütles, et üksikasjalikumalt pole MTA valmis teemat kommenteerima, viidates, et isikustatud info puhul on tegu maksusaladusega.