Maksu- ja tolliamet võib saada õiguse autojuhti salaja jälgida?

 (120)
Lisatud Rahandusministeeriumi kommentaar!
Maksu- ja tolliamet võib saada õiguse autojuhti salaja jälgida?
Foto: Madis Veltman

Valitsus algatas maksukorralduse seaduse muudatuse, kus on muu hulgas sätted, mis annavad riigikogulaste hinnangul maksu- ja tolliametile õiguse autojuhti salaja jälgida – see on aga seadusevastane.

Eelnõu tekitas küsimuse, et lisatavad sätted võivad kaasa tuua maksumaksja põhiõiguste rikkumise ja ka vastuolu põhiseadusega: eelnõu seletuskirjas on muu hulgas öeldud, et seaduse eesmärgiga pole kooskõlas olukord, et vaatluse läbiviimise õigust just nagu pole olukorras, kus sõidukiroolis istub maksukohustuslase juhatuse liige ise, ütleb endine maksu- ja tolliameti juht, praegune riigikogulane Aivar Sõerd.

Sõerdi sõnul tekkis küsimus, kuidas praktikas kogutakse tõendeid, kes parasjagu on sõidukiroolis, et see, mida nimetatakse vaatluseks, võib praktikas osutuda varjatud jälgimiseks.

Maksumenetluses lubatud vaatlusest on inimene teadlik, vastasel juhul on tegu varjatud jälgimisega, mis Sõerdi sõnul pole maksumenetluses lubatud. Maksumenetlust viiakse läbi haldusmenetluse korra kohaselt, jälitustegevus on võimalik vaid kriminaalmenetluse raames.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.

Rahandusministeerium: maksumenetluses ei saa praegu ega ka tulevikus teha jälitustegevust

Seotud lood:

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialisti Maria Murakas kinnitas, et jälitustegevust MTA maksumenetluses teha ei või. "Samuti ei võimalda riigikogu menetluses olev maksukorralduse seaduse muudatus seda ka tulevikus. Tegemist on kriminaalmenetluse pärusmaaga, millel ei ole puutumust tavapäraste maksukontrollidega."

Muraka sõnul on meediaväljaande huvi seotud seaduses juba olevate sätete täpsustamisega, mis puudutavad vaatlust. "Vaatluse ehk ettevõtlusvara kasutamise kontrolli õigus on maksu- ja tolliametil juba praegu olemas ning seda võib teha vaid maksumenetluse käigus. Praktikas eeldab maksukontrolli menetlus rikkumise kahtlust. Vaatlusest antakse alati ette teada ning see viiakse läbi ajal, kui toimub ettevõtja majandustegevus," rõhutas Murakas.

"Oluline on märkida, et vaatluse käigus on nii praegu kui ka tulevikus jätkuvalt keelatud siseneda kellegi tahte vastaselt tema eluruumi ja seda ka juhul, kui ettevõtja majandustegevus toimub eluruumides. Jätkuvalt on keelatud läbiotsimine ja lukustatud ruumide avamine," sõnas rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist.

Lisaks sätete täpsustamisele arvestatakse Muraka kinnitusel muudatustes tööandjate keskliidu ettepanekuga, mis maandab võimalike arusaamatuste tekke riski. "Siin täiendatakse vaatluse regulatsiooni sättega, mille kohaselt tuleb maksuhalduril tutvustada vaatluse juures viibivale menetlusosalisele viivitamata tema õigusi ja kohustusi suuliselt või kirjalikult ning seejuures lihtsas ja arusaadavas keeles. Õiguste ja kohustuste tutvustamise kohta tuleb võtta vaatluse läbiviimise protokolli allkiri," kirjeldas Murakas tööandjate ettepanekut.