Maamaksuvaidlus jõuab esimese kohtuistungini

 (12)
kohus
Foto: Ilmar Saabas

Koduomanikke esindava Eesti Omanike Keskliidu kevadine üleskutse asuda võitlusse maamaksu vastu on kandnud vilja ning esimene vaidlustest jõuab kohtuistungini 14. augustil Tallinna halduskohtus.

Eesti Omanike Keskliidu peasekretäri Taavi Madiberki teatel on tegemist teedrajava vaidlusega põhiseaduslike õiguste kaitsel. Koostöös Maksumaksjate Liiduga valmistati ette tüüpkaebus ning võimaldati kohtutee ettevõtnutele igakülgset õigusalast konsultatsiooni ja kaasnevate kohtukulude tasumist täies ulatuses. Kohtuvaidlus keskendub kehtiva maamaksuregulatsiooni vastuoludele põhiseadusega.

Juhul kui koduomanikel õnnestub oma õigusi kaitsta, on sellel tuntav mõju kümnete tuhandete maja- ning korteriomanike rahakotile.

„Käimasolev kohtuprotsess ei vabasta inimesi ühelgi juhul koheselt maksukohustusest ning tuleb ära oodata kohtulahend, mis arvatvasti saabub alles uue kalendriaasta alguses,“ toonitas Madiberk.

Madiberki sõnul kavatsetakse paralleelselt jätkata ka võitlust saavutamaks koduomanike maamaksuvabastus seadusandlikul tasandil. Nimelt on keskkonnamisnisteeriumil plaanis 2009. aastal teostada maa ümberhindamine üle Eesti, mis tooks kaasa kolme-neljakordse maamaksu tõusu.