Maamaksust vabastamist taotleb iga neljas Tallinna koduomanik

 (6)
Maamaksust tahab vabaneda iga neljas koduomanik.
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavaraameti andmeil oli täna hommikuse seisuga maamaksust vabastamise avalduse esitanud 45 799 koduomanikku, mis moodustab 25 protsenti potentsiaalsete taotlejate koguarvust.

Tallinna linn vabastab maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses. Maamaksust vabastamise taotlemiseks tuleb linnale esitada vormikohane avaldus ning maamaksust vabastamist on võimalik taotleda ka kõigil korteriomanikel.

Seni on laekunud keskmiselt 1145 avaldust päevas. Avalduse esitanuist 45 protsenti kasutasid elektroonilise esitamise võimalust (20 624 avaldust), 55 protsenti vormistas avalduse teeninduspunktis (25 175 avaldust).

Avalduse esitamiseks on aega kuni 10. jaanuarini 2012. Täpsem teave avalduse esitamise võimaluste kohta on olemas maamaksuvabastuse kodulehel.