Maailma majandusfoorum: Eesti on üks parimatest noori eluks ette valmistavatest riikidest

 (40)
Urmas Kaljuvee.Tööõpetuse õpetaja.Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Koolitund Tallinna Mustamäe gümnaasiumisFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Maailma majandusfoorum toob välja, et Eesti on üks kõige paremini noori eluks ja tööks ette valmistavatest riikidest, sest meie koolisüsteem annab noortele hädavajaliku koostööoskuse.

Selleks, et tänapäevases suuresti automatiseeritud maailmas edukalt hakkama saada, on vaja arendada mitmesuguseid suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskusi. Viimane PISA raportite analüüs annab aimu, milliste riikide noored on parimad tiimitööna probleemide lahendamises, kirjutab Maailma majandusfoorum.

Esikolmiku moodustavad Aasia riigid nagu Singapur, Jaapan ja Lõuna-Korea, neile järgnevad tihedalt Kanada, Eesti ja Soome. Esikümnesse mahuvad veel näiteks Taani, USA ja Suurbritannia.

USA mõttekoja Brooking Institution hiljutine uuring tõi välja, et personalijuhte teeb viimasel ajal murelikuks mitte niivõrd noorte teadmistepuudus kui nö pehmete oskuste puudus. Pooled uuringus osalenud personalijuhid märkisid, et hiljuti kooli lõpetanud noored inimesed ei suuda tihti pöörata tähelepanu detailidele, samuti jääb neil vajaka suhtlemis- ja kirjutamisoskusest. Kolmandik personalijuhtidest tõdes, et noortel ei ole andmeanalüüsi ega tiimitööoskusi.

Sellised oskused on aga hädavajalikud tänapäeval ja veel enam tulevikus tööturul läbi löömiseks. Mõttekoja raport märkis, et samas on need oskused täiesti õpitavad.

Seotud lood:

Maailma majandusfoorumi möödunud aastal valminud prognoos aastaks 2020 nentis, et paari aasta pärast on loovus töötajate üks kolmest enim hinnatumatest omadustest, sest tehnoloogia areng ja uued töömeetodid eeldavad töötajatelt senisest aina enam loovat lähenemist, et oodatud tulemusi saavutada.

Nö pehmed oskused omandatakse kõige paremini noorena koolis. Osade riikide koolisüsteemid on suhtlemis- ja koostööoskuste arendamisel teistest aga ees, tõdes majandusfoorum.

Eestis osales PISA testis pool kõikidest 15-aastastest ehk 5587 noort 206st koolist.Kokku osales 2015. aastal uuringus 72 riiki.
PISA test toimub iga kolme aasta järel, viimati viidi see ülemaailmselt läbi 2015. aastal. Põhitestis uuritakse, kuidas õpilased rakendavad õpitut igapäevaelus, üldistavad ning seostavad teadmisi ja oskusi. Eesti osales 2015- aastal neljandat korda.