Lukas, Herkel ja Kelam tahavad skandaali arutamist IRL-i volikogus

 (25)
Tõnis Lukas
Foto: Marko Mumm

IRL-i eestseisuse liikmed Tunne Kelam, Andres Herkel ja Tõnis Lukas teatasid täna, et ei pea õigeks erakonna liikmete pöördumise täies mahus tagasilükkamist täna hommikul IRL-i eestseisuses.

"Olles ära kuulanud ministrite selgitused saime küll paljudele küsimustele vastused, kuid mõned küsimused vajavad täiendavat selgitust," kirjutasid nad oma ühisavalduses.

„Peame vajalikuks erakonna volikogu kogunemist, mis annaks liikmetele võimaluse oma seisukohti väljendada ja küsimusi esitada. Mina sain Juhan Partsilt osadele küsimustele vastuse, kuid mitte kõigile,“ teatas Andres Herkel.

„Mõistan liikmete teravat muret. Maineprobleem on rahvuslik-konservatiivse erakonna jaoks ränk ja senised sammud on ebapiisavad. Kogu paketi hääletuselepanek, kus sisaldusid erinevad elemendid, mida tuleb eraldi arutada, ei olnud mõistlik,“ leidis hääletusel erapooletuks jäänud Herkel.

Tunne Kelam kritiseeris üleolevat suhtumist IRL liikmete seisukohtadesse, mis on tema arvates välja kasvanud sellest, et eestseisuse kokkukutsumisega viivitati, erakonna maine on tugevalt kahjustatud ning asjaosaliste selgitused avalikkuse ees on olnud lünklikud.

„Juriidiliselt on kõik korrektne“ stiilis seisukohtadega ei lahenda erakond põhilist probleemi – usalduse taastamist“, ütles Tunne Kelam. „Isegi kui kõik selgitused oleksid korrektsed, pole põhjust pisendada avalikkuse ega erakonna paljude liikmete muret ega suhtuda väljakutsuvalt meedia tegevusse“. Kelam toetas Mart Laari 2. detsembri avaldust, mille järgi olukorrale tuleb anda põhimõtteline hinnang, et veenvalt ära hoida selliste juhtumite esinemine tulevikus.

„Me peame vajalikuks täiendava poliitilise ja moraalse vastutuse võtmist asjasse segatud isikute poolt,“ rõhutasid kolm poliitikut.