Lõuna-Eestis paranes Digi TV kvaliteet kahekordselt

 (32)
Rasedus
Foto: Ilmar Saabas

Senine Valgjärve digilevi telesaatja asendati kaks korda võimsamaga, et parandada tavaantenniga vaadatava digitelevisiooni kvaliteeti kogu Lõuna-Eestis. Praeguseks juba digilevile üle läinud kodudes pole telekanalite nägemiseks vaja mingeid muutusi teha.

Telekanalite edastamise eest vastutava AS Levira juhatuse liikme Indrek Lepa sõnul on Valgjärve uue telesaatja kiirgusvõimsus 20 kilovatti, mis muudab digilevi vastuvõtu lihtsamaks enam kui 40 000 kodus Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Viljandi-, Valga- ning Võrumaal. „Viisime sel kuul madalamale sagedusele kõik Lõuna-Eesti telesaatjad, mis esialgsete mõõtmiste tulemusel parandas levikvaliteeti kriitilistes kohtades kaks kuni kolm korda,“ ütles Lepp. „Rajasime ka abisaatjad Võrumaale Haanjasse ja Ähijärvele ning jätkame uute väikesaatjate paigaldamist kogu Lõuna-Eestisse, et muuta digilevi vastuvõtt künklikul ja metsadega kaetud maastikul võimalikult lihtsaks,“ ütles Lepp Eesti digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni vahendusel.

Eesti digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni juht Jüri Pihel kutsus tehnikateadlikumaid inimesi üles aitama oma kodukandis abivajajaid digilevile üleminekul. „Juba kolme kuu pärast 1. juulil lõpetavad kõik Eesti telesaatjad analoogtelevisiooni edastamise ning teleprogramme näeb tavaantenni kaudu ainult digitaalsena,“ lausus Pihel. „Kuigi digiboksi või digiteleri häälestamine tundub nooremale inimesele iseenesestmõistetav, näitas Lõuna-Eesti telesaatjate hiljutine sagedusemuutus, et see ei pruugi nii lihtne olla vanemate televaatajate jaoks. Ärge jätke digilevile üleminekut viimasele hetkele, vaid paluge vajadusel aegsasti abi ning aidake hättajäänud televaatajaid, sest vahel võib digivastuvõtuks olla vajalik ka katuseantenni kohendamine.“

Hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks peavad kõik need, kes näevad täna vaid kolme Eesti telekanalit, soetama endale digiboksi või soovi korral uue digiteleri. Tingimata tuleks eelistada Eesti Digilevi märgiga seadmeid, sest nende sobivust siinse digilevi võrguga on põhjalikult kontrollitud. Digilevi saab vastu võtta tavalise detsimeeterantenniga, senist tehniliselt korras katuseantenni pole televaatajatel vaja välja vahetada.

Tasuta Eesti telekanalite (ETV, Kanal 2, TV3, ETV2, Kanal 11) digitaalseks vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi teenusepakkujaga. Kui soovitakse lisaks vaadata rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid, võib liituda sama katuseantenni kaudu vastuvõetava tasulise digilevi paketi või mõne kaabel- või satelliittelevisiooni teenusega. Praeguseks juba mõne teenusepakkujaga liitunud televaatajaid Eesti üleminek digilevile tehnilises mõttes ei puuduta.