Lõpueksamid saavad avapaugu

 (6)
Eksam
Päevaleht/Pressifoto, Raigo Pajula

Eesti koolides kõlab täna ja homme pidulik lõpukell, millega saadetakse gümnaasiumiõpilased valmistuma riigieksamiteks ning tavalisi koolitunde enam ei toimu.

Esimene riigieksam tuleb gümnasistidel sooritada juba sel laupäeval, mil tuhanded koolilõpetajad hakkavad kirjutama lõpukirjandit.

Eesti keele riigieksamile on tänavu registreeritud 10 473 eksaminandi, ütles Delfile eksamikeskuse infojuht Madli Leikop. Neist 10 011 on gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning 462 varemlõpetanud.
Vene keeles kirjutab kirjandit 2897 eksaminandi. Neist 2852 on gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning 45 varemlõpetanud.

2.-8. maini saavad gümnasistid teha inglise keele riigieksamit. Ühiskonnaõpetuse riigieksami päev on 11. mai ning matemaatikas saab end proovile panna 15. mail. Võõrkeele (saksa, prantsuse või vene) keele riigieksam kestab 19.-21. maini. Bioloogiaeksami päev on 25. mai, ajaloo riigieksamit saab sooritada 29. mail, geograafiaeksam toimub 2. juunil. Keemiaeksami päev on 6. juuni ning eksamiperioodi lõpetab füüsika riigieksam, mis toimub 10. juunil.

2009. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel kokku registreerunud 21 897 eksaminandi, neist 18 808 on gümnaasiumiõpilased, 1025 gümnaasiumi varemlõpetanud ning 2064 kutseõppeasutuste õpilased.

Inglise keele eksamile on end kirja pannud 9205 inimest, geograafiaeksamit tahab sooritada 6384 inimest. Populaarsuselt järgmine on ühiskonnaõpetus, mille riigieksamile on registreeritud 6301 isikut. Matemaatikaeksamile on registreeritud 5147, eesti keele (teise keelena) eksamile 4102, bioloogiaeksamile 3185, ajalooeksamile 2047, keemiaeksamile 1892 ning füüsikaeksamile 750 gümnasisti. Saksa, vene ja prantsuse keele riigieksamit tahab sooritada vastavalt 454, 416 ja 58 gümnasisti.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele kirjand ning vene õppekeelega koolides vene keele kirjand ja eesti keel teise keelena.

Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus väljastab riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juuniks.