Lõpetage tselluloositehase eriplaneering! Tartu apelli töörühm kutsub valitsust ja riigikogu järgima head valitsemistava

 (32)
Lõpetage tselluloositehase eriplaneering! Tartu apelli töörühm kutsub valitsust ja riigikogu järgima head valitsemistava
Foto: tartuapell.ee

Tartu apelli teadlastest ja linnakodanikest koosnev töörühm on koostanud uue pöördumise, "Tartu apelli 2", mis kutsub üles lõpetama eriplaneering tselluloositehase rajamiseks Emajõe lähistele.

"Meie töörühma liikmed on kohtunud nii keskkonnaministri kui ka riigihalduse ministriga, selgitades kavandatava tehasega seotud olulisi riske ja ohtusid, kuid tulemusteta," ütles ökoloog Asko Lõhmus.

"Tartu apelli töörühm avaldab kahetsust valitsuse seisukoha üle tehase eriplaneeringuga jätkata. Leiame, et selles ilmselt väheinformeeritud, avalikkusega läbi rääkimata ja kiirustavas protsessis on korduvalt rikutud head valitsemistava, mis vähendab inimeste turvatunnet ja usaldust oma riigi vastu."

Pöördumise toetuseks saab oma allkirja ID-kaardiga anda veebikeskkonnas petitsioon.ee.

Tartu apelli töörühma teadlased kohtusid rahandusminister Jaak Aabiga 28. märtsil ja keskkonnaminister Siim Kiisleriga 4. aprillil 2018 Tallinnas.

Kohtumisel said anti mõlemale ministrile üle memo, milles osutatakse ohtudele keskkonnale, sh eriti Emajõele ja Peipsile, ja tõsistele küsitavustele tehase eriplaneeringu algatamisel, milles on eeskätt arvestatud investorite, mitte aga Eesti elukeskkonna, ligi 100 000 elanikuga ülikoolilinna Tartu ja Tartu maakondade huvidega.

Nii suurele ja keskkonda paratamatult saastavale objektile eriplaneeringu algatamine ilma Tartu linnaga läbi rääkimata ja inimesi piisavalt informeerimata ei ole kooskõlas hea valitsemise tavaga.

Liigne kiirustamine ja hiigelsuure tehase eelistamine pidurdab kaasaegsete puiduväärindamise tehnoloogiate kasutuselevõttu pikaks ajaks.

Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis on olemas piisavalt teadmust, et kaasa aidata innovatiivse ja loodussäästliku puidutehnoloogia ja seega ka majanduse arengule.

Töörühma kuuluvad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased ning Tartu linnakodanikud: Peeter Hõrak, Tiia Kõnnussaar, Asko Lõhmus, Ülo Mander, Raul Rosenvald, Kadri Siibak, Virve Sõber, Kristjan Zobel, Asko Tamme, Marju Unt.

Vaata lisa: tartuapell.ee