Lootsmann toetab regionaalministri ettepanekut

 (6)
Värner Lootsmann

Harju maavanem Värner Lootsmann toetab regionaalminister Siim Kiisleri ettepanekut radikaalseks haldusreformiks — Eesti riik vajab haldusterritoriaalset reformi ning riigi ja omavalitsuste funktsioonide jaotuse hindamist ja süstematiseerimist.

„Regionaalminister Siim Kiisleri pöördumist koalitsioonipartnerite poole, saamaks toetust ja selgust haldusreformi läbiviimiseks, saab üksnes toetada“ ütles Harju maavanem pressiesindaja vahendusel.

„Olen kindlasti selle poolt, et haldusterritoriaalne reform peab olema põhjalik ja pikalt tulevikku vaatav. Oleme piisavalt kaua lootnud vabatahtlikele ühinemistele ja tulemusi pole. Seetõttu usun, et regionaalminister on radikaalse reformi jaoks mandaati nõudes absoluutselt õigel teel,“ lisas Lootsmann.

Regionaalministri sõnade kohaselt on vaja haldusterritoriaalne reform läbi viia ühtsete põhimõtete ja plaani alusel korraga kogu Eesti territooriumil. Reformi eesmärgiks on kohaliku identiteedi ja iseotsustamise säilitamine ja arendamine, omavalitsuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi tagamine ja tõstmine, efektiivsem koostöö, planeerimine ja ressursikasutus senistest omavalitsusüksustest suuremate haldusüksuste tasemel, riigi ja omavalitsuste ülesannete jaotuse korrastamine ning omavalitsusüksuste suuruse ja suutlikkuse ühtlustamine.

Regionaalminister ootab hiljemalt 28. septembriks koalitsioonierakondadelt vastust, kas haldusreformi läbiviimisel ollakse valmis kasutama kohalike omavalitsuste administratiivset liitmist. Oma sõnade kohaselt ootab regionaalminister selgeid eitavaid või jaatavaid vastuseid ning välistab poolikud variandid.

„Tahaks loota, et regionaalministri ettepanek leiaks toetust lisaks oma koalitsioonipartneritele ka opositsiooni, eeskätt riigikogu suurima fraktsiooni — Keskerakonna poolt,“ teatas Lootsmann.

„Tegemist on riigi haldussuutlikkuse seisukohalt olulise küsimusega, mis vajab kompleksset lahendust. Võib öelda, et haldusreformi vajalikkust tunnustavad pea kõik, kuid konkreetsetes olukordades saavad paljudest pooldajatest vastased. Analüüsides aga reformivastaste argumente näib, et peamiselt on vastuseisu taga isiklik ebakindlus ehk hirm oma koha pärast,“ lisas Harju maavanem.