Loomakaitsjad mures piinajate rohkuse üle

 (57)

Kahjuks on viimasel ajal esinenud mitmeid juhtumeid, kus avalikesse kohtadesse jäetakse maha kassi- ja koerapoegi või suletakse kasse keldritesse, jättes nad surema nälga ja janusse, nendib Eesti Loomakaitse Selts.

ELS tuletab meelde, et looma julm kohtlemine, näiteks looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, on lubamatu ja karistatav rahatrahvi või vanglakaristusega. Looma suhtes lubamatuks teoks peetakse looma vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustavat tegu, on kirjas Delfile saadetud teates.

Keelatud on looma uputamine, lämmatamine ja mürgitamine.

ELSi liige Heiki Valner, kes tegeleb hädajuhtumitega, on viimasel ajal kokku puutunud mitmete hüljatud ja abitusse seisundisse jäetud loomadega. “Inimene peab vastutama enda lemmiklooma eest ning võtma tarvitusele ennetavad meetmed, näiteks steriliseerima looma selleks, et ei tuleks soovimatuid järglasi. Kahjuks mitmed hüljatud loomad on käesoleval ajal just paarikuused kassi- ja koerapojad, kes südametult maha jäetakse,” sõnas ta.

Probleeme on olnud ka korteriühistutega, kes sulgevad keldrid jättes seal olevad kassid surema. ELS tuletab meelde, et hulkuvate loomade puhul tuleb pöörduda loomade varjupaiga poole, et loomad saaks pärast kinnipüüdmist toimetada varjupaika.

Lisaks looma julmalt kohelnud inimesele saab karistada ka juriidilist isikut, täpsemalt rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. ELS on loomasõpru koondav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.