Loode-Eesti rannikust saab suur kaitseala

 (20)
Loode-Eesti rannikust saab suur kaitseala
Foto: Ilmar Saabas

Pärast aastatepikkust ettevalmistustööd on asjad lõpuks nii kaugele jõudnud, et tänavu võib meie üle ilma tuntud looduskaitse kroonijuveelideks olevate kaitsealade hulka veel üks suur ala lisanduda.

Nimelt on valmis saanud seaduseelnõu, mis võimaldab Loode-Eestisse luua Haapsalu-Noarootsi kaitseala, mis oleks ühel pulgal kõikide rahvusvahelise tähtsusega märgaladega ehk nn Ramsari aladega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Plaanide kohaselt liidetakse Ramsari ala moodustades üheks tervikuks olemasolevad Silma looduskaitseala, Osmussaare maastikukaitseala ja Nõva-Osmussaare hoiuala. Et Haapsalust kuni Keibu laheni laiuv ala küünib 370 ruutkilomeetrini, saab sellest Eesti suurim omataoline kaitseala.

Praegu kuulub Eestis Ramsari alade hulka ühtekokku kaksteist kaitseala — suuremad neist on Matsalu, Soomaa ja Vilsandi rahvuspark.

Esmalt hõlmab see ala haruldasi märgalatüüpe: maapinna merest kerkimise tulemusena tekkinud rannikulõukaid, rannaniite ja liigirikkaid veealuseid karisid, teisalt on selle piirkonnaga seotud mitmed ohustatud liigid.

Üleilmses plaanis muudab Haapsalu-Noarootsi ala eriliseks asjaolu, et tegemist on Läänemere ühe tähtsama aulide talvitumispiirkonnaga — hinnanguliselt talvitub näiteks Osmussaare ümbruses umbes 50 000 auli.

Haapsalu-Noarootsi Ramsari ala moodustatakse olemasolevatest kaitsealadest, uusi looduskaitselisi piiranguid sellega ei kaasne.