Loe Tartu ülikooli analüüsi "imeravim" Cellfoodi kohta!

 (59)
Dotsent Uno Mäeorg ja doktorant Mihkel Ilisson
Dotsent Uno Mäeorg ja doktorant Mihkel IlissonFoto: Anni Õnneleid

Eesti Päevalehe palvel Tartu ülikoolis valminud analüüs paljastas, et toidulisand Cellfood on puhas pettus.

Järgnevalt esitame Tartu ülikooli keemia instituudis valminud analüüsi kokkuvõtte muutmata kujul:

1. Tegemist on tugevalt happelise värvitu ja lõhnatu vedelikuga. pH< 1. Kui kogu CellFoodis olev hape on väävelhape, siis on selle kontsentratsioon ca 6% (Tiitrimisega määratud).

2. Deuteeriumi sisalduse tuvastamine
a) Deuteerium tuumamagnetresonants (D TMR) spektroskoopia näitas CellFood-ile sama tugevat deuteeriumi signaali kui tavaline vesi.
See näitab, et tegemist on naturaalse deuteeriumi sisaldusega, mis on vees üks molekul HDO 3200 molekuli H2O kohta. D2O-d on veelgi vähem 1 molekul 41 milj. tavalise vee molekuli kohta (seda kontsentratsiooni me ei suuda detekteerida). Kui proovile lisada paar tilka deuteeriumoksiidi (D2O), siis deuteeriumi signaal kasvab tugevasti.
b) FT-IR spektroskoopia (ei ole nii tundlik kui D NMR) näitas spektris ainult O-D signaali spektri piirkonnas müra tasemel jälge, mis on sama mis tavalisel veel.
3. Aminohapete olemasolu test ninhüdriini lahusega (pH 5 juures) andis negatiivse tulemuse.
4. Antioksüdantsuse testid raudkloriidi, joodi ja vesinikperoksiidiga olid negatiivsed.

5. Elementide sisalduse määramine (skriining).
Põhilised komponendid on hapnik ja väävel, mis tulenevad väävelhappest. Teised elemendid, mis on üle avastamise piiri (ca 0,001 massiprotsenti) on, Mg, Al, Si, K, Ca, B, Cl(?, väga vähe)

Seotud lood:

1. On vähe usutav, et nii tugevas happes (ca 1M väävelhape) ensüümid ja aminohapped aastaid stabiilsed on, nagu väidetakseCellFoodi kodulehel.

2. Väidetavalt sisaldab CellFood deutereeritud väävelhapet. Kirjandusest pole teada deuteeriumi mõju organismidele nii madalas kontsentratsioonis nagu soovituslik tarbitav kontsentratsioon on (mõned tilgad CellFood-i klaasi vee kohta). Deuteeriumi sisaldavate ühendite käitumine reaktsioonides on isotoopefekti tõttu teatud määral aeglasem kui vastavatel vesinikanaloogidel. Seega see ei kiirenda protsesse vaid pigem aeglustab, kui üldse muudab. Kuna aga deuteeriumi sisaldus on proovil sarnane naturaalse vee deuteeriumi sisaldusega siis ei vaja see pikemat kommentaari

3. Loetletud elemendid ja mineraalid (väidetavalt esinevad jälgedes).

Loetletud elementide esinemine isegi jälgedes ei ole usutav, sest näiteks At (astataat) on radioaktiivne element poolestusajaga 8,1 tundi. Samuti ei püsi segus väärisgaasid (He - heelium, Ne-neoon, Ar-argoon, krüptoon), vaid lenduvad.
Mitmete loetletud elementide (või nende võimalike ühendite) toksilisus on teadaolevalt väga kõrge. Eriti tuleks ära märkida Po (Poloonium, mida kasutati Litvinovi mürgitamiseks mõni aeg tagasi Londonis). Aga väga toksilised on ka talliumi, osmiumi, baariumi, volframi ja hafniumiühendid.

4. Kusagil ei ole toodud nende elementide kontsentratsioone või meetodeid kuidas neid on määratud. Seega on tõendamata nende elementide või nende ühendite sisaldus nimetatud toidulisandis. Ainult väitest, et need elemendid seal on, ei piisa.