Loe, millistes eetikakoodeksi punktides Keskerakond praeguseks kokku on leppinud

 (66)
Keskerakonna volikogu 3.03. 2018
Yana ToomFoto: Aivar Jarne/Keskerakond

Eile tutvustas eetikakoodeksi komisjoni esimees Yana Toom valmivat eetikakoodeksit ja täna oli ta nõus jagama Delfiga punkte, mille osas tõenäoliselt enam muudatusi oodata ei ole.

Avaldame siinkohal täismahus meediaga jagatud Keskerakonna eetikakoodeksi punktid:

5. KE liige teavitab avalikkust oma tegevusest ja maailmavaatest tõetruult, et valijad saaksid teha valiku võimalikult täielikule teabele toetudes.

5.1. KE liige selgitab argumenteeritult oma seisukohta, vältides valijate eksitusse viimist. KE liige ei anna valijale teadlikult täidetamatuid lubadusi.

5.2. KE liige annab oma panuse erakonna ja juhatuse seisukohtade väljatöötamisse ning järgib vastuvõetud otsuseid. Eriarvamuse puhul ta eristab oma väljaütlemistes selgelt isiklikku vaatepunkti ja erakonna seisukohta.

5.4 Erakonna juhtivatesse institutsioonidesse kuuluvad liikmed otsivad enne strateegiliste seisukohtade võtmist võimalikult laia konsensust teiste erakonna liikmetega.

6. KE liige austab teiste poliitiliste erakondade õigust ja vabadust propageerida nende poliitilist maailmavaadet ja viia läbi valimiseelset kampaaniat.

6.1. KE liige hoidub igasugustest katsetest segada teistel erakondadel ja kandidaatidel valimiseelse kampaania läbiviimist.

6.2.. KE liige hoidub teiste poliitiliste erakondade ja nende sümbolite solvamisest ja naeruvääristamisest, samuti vihkamise õhutamisest oponentide vastu

6.3. KE liige hoidub alusetust kriitikast ja ei süüdista kedagi tõendeid ja argumente esitamata.

6.4. KE liige austab eraelu puutumatust ning hoidub argumentidest, mis on seotud kellegi isikliku elu või muude elu aspektidega, mis ei puuduta teiste avalikus ruumis osalejate poliitilist tegevust.

7. KE liige ei õhuta vaenu rahvuslikust kuuluvusest, nahavärvusest, keelest, soost, usulisest, seksuaalsest orientatsioonist, veendumustest ja muudest sellelaadsetest tunnustest lähtuvalt.

7.1. KE ei vastanda valijaterühmi.

7.2. KE liige hoidub vägivalla, vandalismi ja avaliku korra rikkumisele õhutamisest.

Keskerakonna volikogu arutab eetikakoodeksit 2. juunil.