Loe, mida arvavad Tallinna volikogu liikmed lasteaedade rahastamisest

 (53)
Okastraat lasteaias
Foto: Ilmar Saabas

MTÜ Kodaniku Hääl pöördus algatuse Raha lastele raames Tallinna volikogu liikmete poole kolme lihtsa küsimusega. MTÜle vastas 22 volikogu liiget, neist vaid üks Keskerakonna fraktsioonist. Ajahätta jäid või ei soovinud vastata 57 volikogu liiget, neist 7 Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist, 6 Reformierakonna fraktsioonist, 1 Isamaa ja Res Publica fraktsioonist ning 43 Keskerakonna fraktsioonist.

Delfi avaldab nii MTÜ Kodaniku Hääle küsimused kui ka linnavolinike vastused täismahus.

Küsimused

1. Kas Teie pooldate MTÜ Kodaniku Hääl poolt algatatud eelnõud? Võimaluse korral lisage palun lühike põhjendus.
2. Kumb on Teie arvates hetkel prioriteetsemaks valdkonnaks, mis vajaks rahastamist, kas Tallinna lasteaiad või linnatelevisioon?
3. Milliseid täiendavaid võimalusi näete, et rahastada linnaeelarvest Tallinna lasteaedade olukorra parandamist, sh millised on võimalused rahastamise suurendamiseks tänaste eelarvevahendite arvelt?

Vastused

Anneli Entson (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1.Jah, ma toetan MTÜ Kodaniku Hääl algatatud eelnõu. IRL on toetanud ja toetab edaspidigi mõtet, et Tallinna Televisiooni ja teiste linna meediakanalite loomine ning ülalpidamine laste arvelt on lubamatu.
2. Loomulikult peab linnavõim eelistama kodanikke propagandale, ja mitte ainult hetkel.
3. IRL on toetanud menetluses olevast 2011. aasta II lisaeelarvest raha eraldamist lasteaedadele ja kavatseb sarnase ettepaneku esitada ka enne sama eelarve kolmandat lugemist.

Seotud lood:

Jaak Juske (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon)
Hea Kodaniku Hääle rahvas,
täname teid kirja eest ja tunnustame linnakodanike initsiatiivi.
Linnavolikogu sotsiaaldemokraadid toetavad linnakodanike poolt algatatud volikogu otsuse eelnõud. Meie hinnangul peab linn esmalt täitma talle seadusega pandud kohustused. Lasteaedade jätkusuutlik rahastamine on linna ülesanne, üleriigilise leviga telejaama töös hoidmine aga mitte.
Sotsiaaldemokraadid teevad juba hetkel volikogu menetluses olevasse linna teise lisaeelarve eelnõusse ettepaneku suurendada lasteaedade rahastamist. Olulisem on aga saavutada lasteaedade tegevus- ja investeerimiskulude märgatav kasv 2011. aasta linnaeelarves.

Toivo Jürgenson (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
Mis puudutab minu isilklikku seisukohta, siis ma toetan seda eelnõud väga lihtsatel põhjustel:
- on täiesti lubamatu, et taasiseseisvuse kahekümnendal aastal on Tallinnas jõutud olukorrani, kus eksisteerivad järjekorrad lasteaia kohtadele. Isegi pisikesed ja vaesed väikevallad saavad selle asja korraldamisega hakkama. Põhjenduseks ei saa siin olla raha puudus. Raha ei jätku ilmselt selle pärast, et puudub tahe, oskus, pädevus ja raha kulutatakse väga paljude pisikeste ja suurte mõttetuste peale
- Tallinna TV on üks neist mõttetustest. Tegemist on parteipropaganda kanaliga ja see on fakt. Aga isegi kui ta ei oleks partei kihutustöö kanal on tema olemasolu meie tingimustes mõttetu.
- mis puudutab lisaraha leidmise kanaleid lasteaedade jaoks, siis selge on see, et linna eelarve on selline nagu ta on, küsimus on, mis on meie prioriteedid. Kindlasti on lapsed ja lasteaiad minu jaoks esimesel kohal ja näiteks Tallinna TV mitte viimasel kohal, vaid ta ei kuulu üldse nimekirja. Savisaare oskamatu juhtimise tulemus ei ole ainult lasteaiajärjekorrad, vaadake kui lagunenud on teed, kui vilets on jalakäiana liigelda isegi südalinnas jne Ja vastus on Savisaarel alati olemas - raha pole kuna süüdi on valitsus, neli aastaaega ja üleüldine temavastane vandenõu.
Nelli Kalikova (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Olen nõus, sest olen ennast sundinud Tallinna TV-d vaatama, et oma arvamust kujundada. Küllalt mõttetu värk.
2. Siin pole kahtlust, loomulikult lasteaiad.
3. Kärpida ka muid propaganda kulutusi (Pealinn, Stolitsa, linnaosade lehed)

Kalev Kallemets (Reformierakonna fraktsioon)
Olen alles roheline inimene selles asjas. Samas kuna mu õde on 3 aastase poisi Mattiase ema (jäi 1 aasta lasteaia kohast ilma ja vanaema käis maalt hoidmas) ning isiklikult loodan oma juunis naiseks võetud Everyiniga peresse last saada, siis teema on mulle tuttav ja oluline ning loomulikult toetan teie üritust ja eelnõud.
Kahtlemata on lasteaedade rahastamine prioriteetsem kui Tallinna TV või linna reservfond, mida II linnaeelarve lisaeelarvega plaanitakse suurendada ca 1 mln EUR võrra. Seetõttu teeb ka Reformierakond muudatusettepaneku suunata LV reservfond lasteaedade täiendavaks rahastamiseks.
II lisaeelarvega suurendatakse 2,6 mln EUR võrra ühistranspordi rahastamist. Minu hinnangul on ühistransporti võimalik efektiivsemalt korraldada: väiksemate reisijate arvuga liine ja aegu peaks teenindama väiksema kapitali- ja kütusekuluga väiksemad bussid nagu paljudes maapiirkondades.

Tarmo Kruusimäe (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Tegemist on hea näitega kodanikuühiskonna toimimisest. Kui võimul olev linnavalitsus irvitab kodanike üle, siis kasutasid kodanikud, neile omaseid õiguseid ja täitsid kõik vajalikud tingimused. Rahvaalgatus on see, mis tänasel päeval on unarusse jäetud. Keskerakondlik linnavalitsus irvitab ka selle üle – nii nagu eelnevate algatuste korral.
2. Küsimust ei saa asetada kahvlisse ja alustada kas? Tallinna lasteaiad laiemalt elik kogu alghariduse temaatika + huviharidus versus Tallinna avalike suhete kulutustega. Suurema osa sellest sööb miski äpardunud wannaby Kesktelevisioon. Kogu avalike suhete eelarve rida on vastutustundetult omadele , toiduahela täimiseks eraldatud.
3. Mina tallinlasena ei vaja Ülemiste ristmiku ja ilmselt üle 75% tallinlastest ei vaja seda. Linnakodanikele ei ole Ülemiste liiklussõlm mitte mingi pudelikael.
Linnakodanikuna ei mõista ma reklaamsaadete tellimist PBK kanalil.

Toomas Kruusimägi (Reformierakonna fraktsioon)
1. Pooldan MTÜ Kodaniku Hääl poolt algatatud eelnõud. Turvalises, kaasaegses, parimas võimalikus arengukeskkonnas väga heade lasteaia õpetajate hoole alla usaldatud laps annab võimaluse lapsevanemal pühenduda oma tööle, tekitab turvatunde.
2. Omavalitsuse ülesanne on tagada lasteaiateenuse kättesaadavus ja selle teenuse kvaliteet. Prioriteet on laste arenguks kvaliteetse arengukeskkonna tagamine linnakodanike lastele ehk Tallinna lasteaiad ja nende arendamine. Linnatelevisiooni arendamine on aga ülikallis hobi.
3. Lõpetada Tallinna televisiooni tegevus ja suunata TTVle eraldatud rahalised vahendid Tallinna lasteaedade olukorra parandamiseks ning kaasajastamiseks.

Tiina Lokk-Tramberg (Reformierakonna fraktsioon)
Ma tõesti ei taha olla ega ka ole kummitempel (sest kui ma poleks sama meelt, ma lihtsalt ei reageeriks) aga Õnne Pillaku vastused nendele küsimustele on sedavõrd ammendavad, et minu ei ole neile mitte midagi olulist lisada, sest esimesed 2 küsimust on elementaarselt lihtsad ja ühesed vastused. Loomulikult tuleb toetada lasteaaedasid ja nende korrastamist. Loomulikult eelistan ma täna Lasteaaedade rahastamist Tallinna TV-le. Õigluse mõttes aga olgu öeldud,et mõnes teises olukorras, teise linnapeaga, mulle meeldiks, kui Tallinna-sugusel linnal oleks oma, linna televisioon, mis ei oleks poliitiline ei sisult ega vormilt, nii nagu see on väga paljudes maailma linnades. Ma arvan, et see oleks võimalik. Mulle kodanikuna ei meeldi, et kaks nii olulist asja on muutunud poliitilise kemplemise kepi erinevateks otsadeks. Aga selge on see, et see, mis toimub lasteaedadega Tallinnas on häbiväärne.
Meie erakonnal on päris arukad ettepanekud teemal, kust võtta raha lasteaaedade jaoks. Kirjutan neile 2 käega hetkel alla. Tsiteeriksin siin Õnne Pillakut:
Käesoleva aasta Tallinna II lisaeelarvesse on Reformierakonna fraktsioon teinud ettepaneku lasteaedade investeeringute suurendamiseks 500 000 euro võrra linna reservfondi arvelt.
Koolieelsete lasteasutuste rahastamise suurendamiseks peaks esimene samm olema Tallinna televisiooni vahendite suunamine (2417350€) lasteaedadele. Sama ettepaneku on teinud ka MTÜ Kodaniku Hääl.
Peale selle suureneb 2012. aastal Tallinnale laekuv tulumaks ning sellest saadavad lisavahendid võiks suunata samuti lasteaedadele. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab järgmisel aastal kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumine keskmiselt 8%.

Andres Luus (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Toetan. Tallinna linn peab vastavalt sedusele KOV-le antud ja püstitatud ülesandeid täitma.
2. Tallinna lasteaiad.
3. Tallinna linnatelevisioon, Ajaleht Pealinn/Stolitsa või linnaosalehed, vähendada linna avalike suhetega seotud ametikohtade arvu.

Matti Martinson (Reformierakonna fraktsioon)
1. Pooldan MTÜ algatust. Lisaks, et mitte ainult lasteaiad ei vaja lisaraha vaid ka koolid. Tallinna linnavõim soovib oma vastutust lasteaedade ja koolide rahastamisel suruda riigi kanda. Samas rääkides, et riik ei rahasta piisavalt lasteaedu ja koole. Koolijuhina leian, et riik täidab oma lubatud rahastamist, kuid Tallinn vähendab pidevalt omavalitsusepoolt eraldatava raha summat.
2. Loomulikult haridusvaldkonnad. Tallinna TV täidab täna ainult propaganda osa. Isegi, kui poliitiline propaganda lõpetade ei tohiks Linnarahadega tv teha. Eestile piisab praegustest tv kanalitest küll.
3. See küsimus puudutab tervet linnaeelarvet. Kindlasti on praegune eelarve tehtud selliselt, et keskerakond püsiks linnas võimul. Näitena võiks tuua puude, kartulite jagamist. Samuti bussisaatjate ametikojad.

Eero Merilind (Reformierakonna fraktsioon)
Toetan Teie ettevõtmist ja lisan vastused Teie küsimustele.
1. Jah toetan.
Toetan kodaniku algatust ning mitte poliitiliste organisatsioonide võimalusi linna arengus kaasa rääkimiseks ning ettepanekute tegemiseks.
2. Pean prioriteetsemaks Tallinna lasteaedade rahastamist ning toetan Tallinna Televisiooni sulgemist;
3. Ühe võimalusena saaks kasutada ka ajalehe Pealinn/Stolitsa sulgemisest laekuvat raha.

Mart Nutt (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
Leian, et algatus on vajalik, kuid ei tea, kui palju opositsioonil on võimalik kaasa rääkida.

Kaupo Nõlvak (Reformierakonna fraktsioon)
1. Kindlasti toetan antud eelnõud.
2. Ühemõtteliselt ja tingimusteta pean lasteaedade rahastamist prioriteetsemaks valdkonnaks.
3. Põhilised võimalused ongi linnaeelarve ümberstruktureerimises.

Õnne Pillak (Reformierakonna fraktsioon)
1. Kvaliteetse lasteaiad teenuse tagamine on seadusejärgi omavalitsuse kohus, mis kehtib ka Tallinnale. Linna üks tähtsamaid ülesandeid peaks olema kindlustada lapsevanemate rahulolu ja teadmine, et ajal kui nemad teevad tööd on nende lapsed soojas, puhtas ja kaasaaegses lasteaias. Täna see nii ei ole. Lasteaiad on viimase nelja aastaga sunnitud säästurežiimile, mille tulemusena on nende igapäevane olukord stabiilselt halvemaks muutunud. Samal kursil jätkates võime varsti rääkida lasteaedade sulgemisest, sest sealne õpi- ja mängukeskkond ei ole enam lihtsalt turvaline.
Lasteaedade sulgemise asemel vajavad Tallinna väikesed kodanikud korras ja köetud lasteaedasid, õppe- ja mänguvahendeid ning enne kõike õpetajate hoolt ja tähelepanu. Selleks, et lasteaedades sellised tingimused tagada on vaja suurendada nende rahastamist. Tallinna TV 2,4 miljoni euro andmine lasteaedadele oleks esimene samm parandamaks nende olukorda.
Olen ka Tallinna Linnavolikogu liikmeid kutsunud üles kuulama oma südamehäält ning seisma väikeste tallinlaste heaolu eest.
2. Ma ei sooviks isegi võrrelda lasteaedasid ja munitsipaaltelevisiooni tähtsuse alusel, sest üks on vajadus ning kohustus ja teine ebaotstarbekas raha laristamine.
Olen öelnud varem ning minu arvamus ei ole muutunud, Tallinna televisioon tuleks kinni panna ning selle vahendid, mis tänaseks on kasvanud ligi 2,5 miljonile eurole, suunata lasteaedade investeeringuteks.
3. Tänase linnavalitsuse puhul on esmalt vaja tahet Tallinna lasteaedade rahastamise tõstmiseks. Kuulates linnapea väljaütlemisi, siis minu hinnangul ei soovita endiselt lasteaedade muresid endale tunnistada.
Käesoleva aasta Tallinna II lisaeelarvesse on Reformierakonna fraktsioon teinud ettepaneku lasteaedade investeeringute suurendamiseks 500 000 euro võrra linna reservfondi arvelt.
Koolieelsete lasteasutuste rahastamise suurendamiseks peaks esimene samm olema Tallinna televisiooni vahendite suunamine (2417350€) lasteaedadele. Sama ettepaneku on teinud ka MTÜ Kodaniku Hääl.
Peale selle suureneb 2012. aastal Tallinnale laekuv tulumaks ning sellest saadavad lisavahendid võiks suunata samuti lasteaedadele. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab järgmisel aastal kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumine keskmiselt 8%.

Erik Salumäe (Reformierakonna fraktsioon)
1. Toetan MTÜ Kodaniku Hääl poolt algatatud eelnõud. Lasteaedadele vajalike tegevustingimuste loomine on kohaliku omavalitsuse otsene kohustus ning kindlasti peab see olema üks prioriteetsetest valdkondadest, kuhu eraldada nii finants- kui materiaalseid vahendeid. Kus veel lisaks perekonnale kui mitte lasteaias peab laps kogema täielikku hoolivust, hoidmist, turvalisust ja tähelepanu, et ta saaks omakorda olla praegu ja tulevikus hooliv, hoidev ja tähelepanelik kõigi teiste suhtes.
2. Siin ei saa olla küsimustki - loomulikult Tallinna lasteaiad.
3. On ju selge, et Tallinna linn ei kasuta oma eelarvevahendeid kaugeltki säästlikult ja otstarbekalt. On loodud paralleelmaailm oma meediaga (televisioon, ajaleht Pealinn, linna meediateenistus), oma politseiga, oma ombudsmaniga, tehakse arutuid populistlikke kampaaniaid, finantseeritakse sihtasutusi, millel tegevus puudub jne.) Kõigi taoliste kulude tegemise lõpetamine või vähemalt nende oluline kärpimine tekitaks vabu finantsvahendeid väga olulises suuruses, nii lasteaedade olukorra parandamiseks kui paljudeks muudeks olulisteks eraldisteks.

Nikolai Stelmach (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Kindlasti olen poolt.
Olen ka varem avalikult linnavolikogus linna eelarvevahendite mõttetu raiskamise (seal hulgas otse linna maksumaksja raha eest tegutsevate ja Põhja-Korea vabariigi parimates traditsioonides toimivate propaganda ruuporite nagu linna täiskohaga „poliitiliste ametnike“ ja professionaalse meediaarmee, televisiooni projektide, ajalehtede, K-kartul jagamise jne.) vastu võidelnud.
2. Linnatelevisioon ei ole midagi muud, kui Keskerakondliku linnavalitsuse poolt vägisi ja selge poliitilise otsusena peale surutud koormus linna, ehk meie kõigi, kui selle elanike, rahakotile.
Lasteaedade korrashoid ning lasteaiateenuse pakkumine avaliku teenusena linna kodanikele, nagu ka kõik muud kohaliku omavalitsuse klassikalised ja linnaelanikele vältimatult vajalikud avalikud teenused tuleneb aga kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.
Linnavalitsus ja Keskerakond selle eesotsas peab ära lõpetama propaganda ja suunama eelarvevahendid oma põhifunktsioonide täitmiseks, millega ta niigi hästi hetkel hakkama ei saa (linna teed on auklikud, koolide lasteaiahooned on keskmiselt mitte rahuldavas seisus, lasteaia kohti napib linnas aastaid jne).
3. Poliitilise linnapropaganda eelarve maht aastas koos kõigi otseste ja varjatud kuluartiklitega moodustab ligi 6 000 000 eurot . Ainuüksi selle summaga annab ehitada 5-6 uut toredat väikest lasteaeda, kui mitte otseselt linna poolt, siis PPP (Public Private Partnership) raames erasektorit kaasates.
Kuid samas kõigile on teada, et linna tipp-keskerakondlaste poliitiline tahe on juba aastaid mujal ning nende endi varjatud enesereklaam linna meediakanalite kaudu on neile linnakodanike huvist lasteaia teenuste kvaliteedi tõstmiseks selgelt tähtsam.

Toivo Tootsen (Keskerakonna fraktsioon)
1. Toetan teie initsiatiivi linna asjades aktiivselt kaasa rääkida, teie eelnõu ei saa aga kahjuks toetada. Sel lihtsal põhjusel, et sellega lakkaks olemast Tallinna Televisioon, mida pean aga linna elanikele väga oluliseks. Selle vaatajaid on juba üle 100 000 ja vaadatavus tõuseb. Soovitan ka teil seda vaadata. Erinevalt teistest telekanalitest on siin ka elav lastesaade "Vurr", siin on kodanikusaated "Südamelt ära", "Vaba mõtte klubi", siin on väga head kultuurisaated "Kultuurimeeter", "Estica"; antakse juriidilist nõu, vajalik saade on "Tallinlase tarbeks", "Pealinnapilt", Tallinna uudised jne. jne. Kodanikuühiskonda toetavaid saateid on siin kindlasti rohkem kui ükskõik millisel teisel kanalil. Uskuge, meie kaaslinlastele on see kanal vägagi oluline!
2. Kui te küsite, mis on prioriteet, siis kahtlemata on linna prioriteet lapsed. Kui te vaatate tänavust eelarvet, siis haridusele ja laste huvitegevusele ning spordile eraldab linn sellel aastal kokku ligi 100 miljonit eurot, sealhulgas näiteks lastehoiule ja alusharidusele eraldatakse selles üle 46 miljoni euro! Lisaks sellele annab Tallinn esmakordselt kooli minejatele toetust 1,6 miljonit eurot, lapsehoiuteenust toetatakse ligi 1 miljoni euroga jne. Tunnistage - 1,9 miljonit eurot Tallinna Televisioonile ei ole ju nende kuludega võrreldavadki.
3. Olen teiega nõus, et kindlasti peaks lasteaedadele eraldama võimalusel rohkem raha. Aga mis te arvate, kas seda ei peaks tegema ka riik, kes kärpis kohalike omavalitsuste eraldisi ja näiteks lasteaiakohtade loomist enam pea üldse ei toeta - nagu ka noorte sportimist, vaba aja veetmist jne.?
Nii et laste huvide eest tuleks võidelda igal rindel, selleks soovin teie MTÜ-le jaksu ja jõudu! Ja usun, ka Tallinna Televisioon ei keela teile oma eetriaega selles õilsas ürituses!

Anna-Greta Tsahkna (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Loomulikult toetan. Leian, et linnavalitsuses peaks tegelema seaduses ettenähtud kohustustega, mitte pideva valimispropagandaga.
2. Loomulikult Tallinna lasteaiad. Linnatelevisioon tuleks koheselt sulgeda.
3. Vähendada rahastamist propagandale, sulgeda Tallinna TV.

Kalev Vapper (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Loomulikult olen selle eelnõu poolt, sest see võimaldab toetada tallinlastele vajalikku valdkonda mittevajaliku arvelt.
2. Tallinna Lasteaedade rahastamine on eluliselt vajalik, Tallinna Televisooni rahastamine ei ole üldse vajalik.
3. Linnavalitsuse propagandaeelarve ümbersuunamisest lasteaedade toetuseks piisab täiesti.

Andres Öpik (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Toetan kindlasti esitatud eelnõud ja siin langeb minu isiklik seisukoht 100% ka IRL fraktsiooni seisukohaga. Ei ole nimetatud TV -d vaadanud ega kavatsegi seda teha. Ilmselgelt on tegu Keskerakonna propagandakanaliga nii nagu seda on ka ajalehed Pealinn ja Stolitsa. Nende sulgemise eelnõu oli hiljuti volikogus käsitlemisel ja ei läinud läbi.
2. ja 3. Kahtlemata lasteaedu ja koole. Nende seisukord on kohati väga kehv. Vahendeid saab soovi korral peaaegu igalt poolt kokku hoida - valtsemiskulud näiteks. Või linna TV. Küsimus on eelistuste seadmises.

Avo Üprus (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
Esmalt tahan avaldada tunnustust igale allkirja andnud inimesele ja allkirjakogumise algatajatele. See on ehe kodanikualgatus. Just kodanikualgatusel ja –aktiivsusel on tähtsaim osa nii riikliku iseseisvuse taastamisel kui teostamisel täna.
Konkreetne eelnõu on mõistlik ja ma pooldan igati Tallinna Televisiooni (mis tänaseks on muutunud üleriigilise leviga televisiooniks, mida rahasttatakse talinlaste arvelt) sulgemist ning nõnda säästetud vahendite suunamist lasteaedade rahastamisse. Lasteaia õpetajate palga suurendamist tuleks sealjuures vaadelda eraldi ning prioriteetsena.

Madis Kübar (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
1. Jah ma pooldan MTÜ Kodaniku Hääl poolt algatatud eelnõud. Hoolimata rasketest aegadest, ei ole me enam nii vaesed, et ei suudaks tagada oma lastele tervislikku, mugavat ja sobilikku arengukeskkonda. Selleks vajame inimesi, kes tahavad lastega tegeleda ja oskavad seda, aga mitte vähem oluline ei ole ruum kus töö lastega toimub. Tänane linnavalitsus on aastate jooksul käivitanud mitmeid olulisi projekt, samuti linna meedia väljundite käivitamine ja parandamine. Kahjuks on tõsiasi see, et sellised kulutused on ikkagi luksuskaup isegi headel aegadel. Omavalitsusel on siiski seadusandlusest tulenevalt omad konkreetsed kohustused, mille tagamine on kohustuslik ning lastehoiuteenus on üks nendest. Kahjuks eelistab tänane linnapea kohustuste täitmisele tegeleda näiliste, enda poolt kunstlikult väljamõeldud vajadustega.
2. Linnatelevisioon ei ole oluline projekt ei täna, homme ega ka tulevikus.
3. Linna meedia kuludelt on võimalik märkimisväärne kokku hoid, pean silmas mitte ainult „Tallinna TVd“ vaid samuti ajalehti „Pealinn“, „Stolitsa“ ning lisaks 8-s linnaosas välja antavad ajalehed. Mis puudutab SA Tallinn 2011 tegevust, siis kultuuripealinna aasta saab läbi, on igati loogiline, et ka SA lõpetab oma tegevuse. Viimasel linnavolikogu istungil vastupidiselt anti hoopis SA mitmeid tegevusi üle, mis tegelikkuses kuuluvad kultuuriväärtusteameti pädevusse. Sellise SA töös hoidmine ei ole samuti vajalik, sest kõik selle tegevused on võimalik linna allasutuste vahel kenasti ära jagada. Linna ombudsmani institutsioon ei ole samuti vajalik nii nagu ei ole vajalik MUPO. On täiesti arusaamatu, miks linn dubleerib riiklikke institutsioone. Selliste „masinavärkide“ ülalpidamine on äärmiselt kulukas, eriti veel kuna tegemist on tõesti dubleerivate tegevustega. Olulised tegevused ja valdkonnad on võimalik ära jagada riiklike institutsioonide ja linna allasutuste vahel.

Vastamisega jäid tähtajaks hätta:
Enn-Toivo Annuk (Keskerakonna fraktsioon)
Vadim Antsupov (Keskerakonna fraktsioon)
Olga Barabaner (Keskerakonna fraktsioon)
Maimu Berg (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Andrei Birov (Keskerakonna fraktsioon)
Sergei Bogovski (Keskerakonna fraktsioon)
Sofja Derjugina (Keskerakonna fraktsioon)
Jevgeni Diptan (Keskerakonna fraktsioon)
Helge Hallika (Reformierakonna fraktsioon)
Igor Jermakov (Keskerakonna fraktsioon)
Marika Juuse (Keskerakonna fraktsioon)
Daisy Järva (Keskerakonna fraktsioon)
Katrin Karisma-Krumm (Reformierakonna fraktsioon)
Max Kaur (Keskerakonna fraktsioon)
Valeri Kislitsõn (Keskerakonna fraktsioon)
Andres Kollist (Keskerakonna fraktsioon)
Igor Kravtšenko (Keskerakonna fraktsioon)
Kalev Kukk (Reformierakonna fraktsioon)
Martin Kukk (Reformierakonna fraktsioon)
Kaie Kõrb (Keskerakonna fraktsioon)
Madis Kübar (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
Kaja Laanmäe (Keskerakonna fraktsioon)
Lauri Laats (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Reet Laja (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Ants Leemets (Reformierakonna fraktsioon)
Mark Levin (Keskerakonna fraktsioon)
Mati Lukas (Reformierakonna fraktsioon)
Natalia Malleus (Keskerakonna fraktsioon)
Urmas Mardi (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon)
Jekaterina Matusihis (Keskerakonna fraktsioon)
Mart Meri (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Leonid Mihhailov (Keskerakonna fraktsioon)
Kalle Mihkels (Keskerakonna fraktsioon)
Vladimir Panov (Keskerakonna fraktsioon)
Jüri Pihl (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Ants Pilving (Keskerakonna fraktsioon)
Juri Poljakov (Keskerakonna fraktsioon)
Nelli Privalova (Keskerakonna fraktsioon)
Vjatšeslav Prussakov (Keskerakonna fraktsioon)
Kadi Pärnits (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Rein Ratas (Keskerakonna fraktsioon)
Andres Rozalka (Keskerakonna fraktsioon)
Vladimir Rusnak (Keskerakonna fraktsioon)
Katrin Saks (Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon)
Igor Sedašev (Keskerakonna fraktsioon)
Toomas Sepp (Keskerakonna fraktsioon)
Evelin Sepp (Keskerakonna fraktsioon)
Ain Seppik (Keskerakonna fraktsioon)
Märt Sults (Keskerakonna fraktsioon)
Niina Sõtnik (Keskerakonna fraktsioon)
Enno Tamm (Keskerakonna fraktsioon)
Eduard Toman (Keskerakonna fraktsioon)
Elmar-Johannes Truu (Keskerakonna fraktsioon)
Margarita Tšernogorova (Keskerakonna fraktsioon)
Natalia Vaino (Keskerakonna fraktsioon)
Tatjana Vassiljeva (Keskerakonna fraktsioon)
Ruslana Veber (Keskerakonna fraktsioon)
Toomas Vitsut (Keskerakonna fraktsioon)