Loe, kuidas ravimiseaduse muutmise eelnõu sotside apsaka tõttu riigikogu menetlusse jäi

 (18)
Riigikogu alustab tööd
Riigikogu sügisistungjärgu avaistungFoto: Ilmar Saabas

Riigikogus oli eile esimesel lugemisel ravimiseaduse muutmise eelnõu, mis jäi menetlusse puhtalt sellele, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimest lugemist mitte lõpetada. Juriidiliselt korrektne olnuks aga ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Järgnenud diskussiooni loe riigikogu stenogrammi väljavõttest.

Istungi juhataja, riigikogu aseesimees Enn Eesmaa:
Rohkem läbirääkimise soovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 656 SE esimene lugemine lõpetada, kuid nagu kuulsite, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku see seaduseelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. See toob kaasa hääletuse.
Austatud kolleegid! Enne hääletamist esitab Valdo Randpere protseduurilise küsimuse.

Valdo Randpere:
Lugupeetud eesistuja! Minul on selline protseduuriline küsimus. Sotsid tegelikult, kui nad puldist midagi ütlesid selle eelnõu kohta, siis nad ütlesid, et nad teevad ettepaneku selle esimest lugemist mitte lõpetada. Mina sellist meetodit iseenesest ei tunnegi, et mismoodi esimest lugemist saab mitte lõpetada, aga teie praegu panite sotsidele sõnad suhu ja ütlesite, et sotsid olid ette pannud selle eelnõu esimese lugemise tagasi lükata. Seda nad ei ole teinud. Mis me nüüd siis teeme?

Aseesimees Enn Eesmaa:
Hetke pärast hääletame. (Naer saalis.) Kuid teine kord võib-olla ei ole see formuleering sada protsenti täpne. Tõepoolest, esimesel lugemisel on võimalik tagasi lükata, teisel lugemisel katkestada, kuid põhimõttest ja asja olemusest me ilmselt saime ühtemoodi aru. Jürgen Ligi!

Jürgen Ligi:
Härra spiiker! Mul on protseduuriline küsimus. Siin on olnud selle debati juures ainus mõjuv argument, et eelmisel korral hääletati teisiti. Mul on nüüd protseduuriline küsimus: kas me peame hääletama samamoodi? Kas ka nüüd on niimoodi, et 27 liiget ei hääleta ja kolm peavad olema vastu? Siin on räägitud konsensusest. Kas me peame täpselt samamoodi hääletama nagu eelmine kord?

Aseesimees Enn Eesmaa:
Hea kolleeg Jürgen Ligi! Kui me võtame olukorda täpselt sama punktuaalselt nagu Valdo Randpere, siis sellele küsimusele peaks vastama spiiker ehk Eiki Nestor. (Naer. Aplaus.) Kuid lähtudes esimesest vastusest, ma sain aru, mida kolleeg mõtles. See, kuidas keegi hääletab, on rangelt mitte ainult fraktsiooni, vaid iga Riigikogu liikme südametunnistuse asi. Ja seal on raske midagi ette öelda või koguni kommenteerida. Hanno Pevkur, palun!

Hanno Pevkur:
Aitäh! Kas ma saaksin äkki siis küsida istungi sekretäri käest, et mida sotsid küsivad. Mis see nende paberi peal kirjas on? Äkki te loete selle siis ette, et saaks pildi selgeks.

Aseesimees Enn Eesmaa:
Hea meelega. Mõned ütlevad, et mul on mikrofonihääl. (Naer.) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon teeb ettepaneku eelnõu 656 SE esimene lugemine mitte lõpetada. Olen nõus, et see ei ole kõige parem formuleering. (Saalis suur sumin.) Kuid põhimõte on... Jätkame protseduuriliste küsimustega ja kuna siin on teema üleval, siis ma annan Heljo Pikhofile sõna.

Heljo Pikhof:
Aitäh! Lugupeetud eesistuja! Teen ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja annan kohe kirjalikult ka, kui ei ole arusaadav see sõnastus. (Lärm saalis.)

Aseesimees Enn Eesmaa:
Hanno Pevkur.

Hanno Pevkur:
Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Istungi juhataja sulges läbirääkimised. Läbirääkimiste sulgemise järgselt enam ettepanekuid teha ei saa ja sellest tulenevalt ei ole meil võimalik seda sotside ettepanekut kahjuks hääletada ehk esimene lugemine on lõppenud. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa:
Valdo Randpere.

Valdo Randpere:
Mina ei kuulnud nüüd selle kisa tõttu, mida Hanno ütles, aga kui äkki Hanno ütles sama asja, et meil on olemas üks kollane raamat, mille nimi on kodu- ja töökorra seadus. Kui me tahame seadust rikkuda, siis me hakkame praegu midagi hääletama ja see oleks minu meelest väga inetu pretsedent Eesti Vabariigi Riigikogu poolt. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa:
Mihhail Stalnuhhin.

Mihhail Stalnuhhin:
Aitäh, härra juhataja! Mulle küll tundub – ja ma arvan, mitte ainult mulle –, et te võiksite praegu väikese vaheaja teha ja nõu pidada. Aitäh! (Naer saalis.)

Aseesimees Enn Eesmaa:
Tänan vihje eest! Mul mõlkus sama asi meeles. Juhataja vaheaeg 5 minutit. Jätkame 5 minuti pärast.

(Vaheaeg)

Aseesimees Enn Eesmaa:
Austatud Riigikogu! Minu särava karjääri jooksul Riigikogu juhatuses on tulnud ette selliseid situatsioone, mida parema meelega ette ei võtaks. Praegu pidasin nõu, tunnistan, minust targematega. Ja otsus on selline, mis peaks opositsioonile meeldima. Ma lõpetan esimese lugemise ilma hääletuseta. (Aplaus.) Ja et olla lõpuni aus, siis muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 7. november kell 17.15. Nii et aega on. Järgmine... Jevgeni Ossinovski.

Jevgeni Ossinovski:
Jaa, kahtlemata, austatud eesistuja, on juhatajal õigus sellistes olukordades otsuseid langetada, aga siiski juhin tähelepanu asjaolule, et esimesel lugemisel on eelnõul kaks varianti: kas eelnõu esimene lugemine lõpetatakse või seda ei lõpetada. Ja kui seda ei lõpetata, siis kodu- ja töökord näeb ette, et selleks on üks variant, milleks antud juhul on siis see, et ta lükatakse esimesel lugemisel tagasi. Millest tulenevalt ettepanek, mis küll formaaljuriidiliselt ei olnud kõige paremini sõnastatud, on samatähenduslik. Ehk siis ettepanek eelnõu esimest lugemist mitte lõpetada tähendab sisuliselt ettepanekut eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja sellest tulenevalt ma arvan, et see otsus, esimene lugemine, ühe fraktsiooni ettepanekust hoolimata seda mitte hääletusele panna, ei ole kuidagi õige, sest sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni eesmärk seda ettepanekut tehes oli selgelt see, et selle eelnõu osas esimesel lugemisel toimuks hääletus. Ja see soov oli täiesti selgelt selle ettepanekuga juhatusele ka esitatud.

Aseesimees Enn Eesmaa:
Ma tänan selle repliigi eest, aga otsus istungi juhataja poolt on vastu võetud ja sellisena me läheme edasi. Lisan ainult niipalju veel, et valimised on 3. märtsil. (Naer saalis.)