LOE, kuidas jõudis Reformierakonna töörühm arusaamiseni, et sisevalimiste manipuleerimise korralduse andsid Vallbaum ja Ojuland

 (119)
Reformierakonna juhtkonna kogumemine Riigikogus, fraktsiooni ruumis
Foto: Priit Simson

Delfi avaldab täismahus Reformierakonna töörühma kokkuvõtte ning loetelu tegevustest, mis viisid neid arusaamisele, et sisevalimiste pettuseks andis 2011. aastal käsu Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum ja sel aastal Kristiina Ojuland.

Töörühma tegevus

Liikmed: Väino Linde, Peep Aru, Martin Kukk, Mati Leet ja Reimo Nebokat

KOKKUVÕTE (4. juuni 2013):

Reformierakonna juhatuse sisevalimistel saab osaleda vaid liige, kellel puudub eelmise kalendriaasta liikmemaksu võlgnevus või on liikmemaksust vabastatud).

Kristiina Ojuland tasus 17. mail (osa ülekandeid laekus 20. mail) Lääne-Viru MKO 39 liikme aastamaksu panga ülekandega, et neil liikmetel tekiks õigus osalemaks sisevalimistel. Lisatud väljavõte.

Sama 39 erakonnaliikme eest korraldas ja viis läbi erakonna juhatuse veebipõhise valimise ilma nende teadmata erakonna Lääne-Viru MKO arendusjuht Taimi Samblik, kusjuures valiti vaid ühte kandidaati – Kristiina Ojulandi.

Seotud lood:

12 erakonnaliikme kirjalikust avaldusest (avaldused lisatud), kes moodustavad osa eelnimetatud 39-st hääletajast nähtub, et nemad ise veebipõhiselt sisevalimistel ei osalenud. Mõned ei teadnud sellise võimaluse olemasolustki. Küll aga oli mõnele neile eelnevalt telefonitsi helistanud Kristiina Ojuland ja küsinud, et , kas need isikud toetaksid teda erakonna juhatuse valimistel.

Taimi Sambliku sõnul sai ta veidi aega enne erakonna juhatuse veebipõhise sisevalimiste lõppu Kristiina Ojulandilt korralduse (17. mai 2013) hääletada ja valida eelnimetatud 39 isiku eest nii nagu seda oli tehtud juba 2011 aastal kui erakonna juhatusse kandideeris Einar Vallbaum. Viimase nõudel oli Samblik 2011 aastal sellise hääletusmanipulatsiooniga alustanud.

Sellele vaatamata Vallbaum 2011 aastal juhatusse ei pääsenud, kuid 2013 aasta sisevalimiste ajal oli Ojuland avaldanud talle kartust, et võib juhatusest välja jääda ning tuleb ära kasutada kõik võimalused.

Arendusjuht Taimi Sambliku töötasu ei sõltunud erakonna juhatuse valimiste aktiivsusest. Erinevaid maakondi hääletuste osalusprotsendi järgi ritta seatud ei ole. Sambliku sõnul tema mingit isiklikku huvi valimistulemustega manipuleerida ei olnud, küll aga tegi seda Vallbaumi ja Ojulandi korraldusel, kes soovisid niiviisi suurendada oma häälte arvu ning erakonna juhatusse valituks osutuda.

Käesolev kokkuvõte hõlmab eeskätt Lääne-Virumaal toimunud rikkumisi 2011 ja 2013 aastal. Kui ilmneb ka teisi rikkumisi, siis vajadusel töötab töörühm edasi.

Töörühma tegevus:
28. mai 2013

Kella 14 ajal saabus peakontorisse Eesti Ekspressi ajakirjanikult Dannar Leitmaa e-mail, kus hr Leitmaa väitis, et viis reformierakondlast Lääne-Virumaalt (xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx), kes üldkogu registreerimislehe järgi justkui on, aga tegelikult ei ole osalenud erakonna 2011. aastal toimunud sisevalimistel. Peasekretäri Martin Kukk palvel alustati peakontoris antud väite kontrollimist.

Tutvusime nende viie liikme ankeetidega ning Oravavõrgu logifailidega. Avastasime, et kõigi viie puhul oli märgata sarnast tegevusmustrit:

liikmetel puudus liitumise hetkel e-mail liikmed olid erakonnaga liitunud kas 2010 või 2011 ehk omasid õigust osaleda 2011 aasta sisevalimistel vahetult enne (1 kuni 3 päeva) Oravavõrgus sisevalimistel hääletamist oli lisatud neile e-mail arendusjuhi Taimi Samblik poolt (see on tema tööülesanne), kuhu oli võimalus tellida Oravavõrgu sisenemiseks vajalik parool lisatud e-mailid olid @hot.ee lõpuga

Selgus, et viiest kolm (xxx, xxx ja xxx) olid osalenud ka 2013. aasta sisevalimistel Oravavõrgus, mistõttu võis eeldada, et sama mustrit ja samu liikmeid võidi kasutada ära nii 2011 kui ka 2013 toimunud sisevalimistel.

Alustasime Lääne-Viru MKO liikmete hulgast, kes osalesid nii 2011 kui ka 2013 sisevalimistel, sarnase tegevusmustriga liikmete tuvastamist. Eelkõige otsisime hääletanute hulgast @hot.ee lõpuga e-maili omavaid liikmeid, kuid kes liitumise hetkel ei omanud e-maili aadresse.

Moodustasime valimi võimalikest hääletamispettustest Lääne-Virumaal 2011 ja 2013 aasta sisevalimistel. Kokku umbes 40 võimalikku juhtu.

Kella 18.45 ajaks kutsus peasekretär peakontorisse Lääne-Viru MKO arendusjuhi Taimi Samblik, et saada temalt selgitusi seoses võimaliku pettusega. Taimi kirjutas ka selle kohase seletuskirja.

29. mai 2013

Viisime läbi 2011 ja 2013 aasta juhatuse sisevalimiste logifailide üle Eestilise kontrolli, saamaks teada, kas sarnast tegevusmustrit on ka teistes maakondades. Põgusa vaatluse käigus ei tuvastatud ühtegi juhtumit, mis oleks omanud sarnast tegevusmustrit.

Kontrolli käigus täiendasime valimit võimalikest hääletamispettustest Lääne-Virumaal 2011 ja 2013 aasta sisevalimistel. Kokku 44 Lääne-Viru MKO liiget.

30. mai 2013

Töörühma liige Reimo Nebokat koos Jaanika Jelistratoviga sõitis Lääne-Virumaale. Nad külastasid kahtluse all oleva tegevusmustriga seotud liikmeid Lääne-Virumaal, et neid küsitleda ja kontrollida hääletamisega seotud fakte. Eesmärk oli tuvastada rikkumiste ulatus, selgitada ning rahustada neid, keda sisevalimistel peteti. Nii neljapäeval kui reedel kohtuti kokku 12 liikmega, kes ei ole osalenud kordagi erakonna sisevalimistel. Enamusel puudus e-mail ja kirjutasid ka sellekohase kirjaliku avalduse. Lisaks suhtlesime neljapäeval kui reedel telefonitsi veel lisaks 8 liikmega, kes samuti ei ole osalenud kordagi erakonna sisevalimistel. Mõni neist ei soovinud üldse kohtuda, mõnel ei sobinud lihtsalt sel ajal kohtuda.

Peasekretär Martin Kukk teavitas kõiki erakonnakaaslaseid võimalikust rikkumisest sisevalimistel ja moodustas töörühma, mille ülesandeks oli saada võimalikult täpselt teada, kas keegi on Lääne-Virumaal erakonna sisevalimiste süsteemi väärkasutanud ja kui, siis kelle huvides. Selleks, et kontrollida erakonna juhatuse e-hääletuse usaldusväärsust, panime Oravavõrku üles kõigi 2013. aastal juhatuse sisevalimistel osalenute nimed. Palusime kõigil anda teada, kes leiavad sealt enda nime, kuid teavad, et ei ole tegelikult juhatuse sisevalimistel osalenud.
Tulemuseks oli ühe Võru MKO liikme kaebus, kelle logifaile alles uurime.

Kontrollimaks veel kord sisevalimiste usaldusväärsust, moodustasime valimi liikmetest, kes on hääletanud Oravavõrgus ning kes on sündinud 1955 või varem. Nendest helistasime igale viiendale ning probleemid esinesid vaid Lääne-Virumaa MKO-s nende samade inimestega, kes olid juba 29. mai 2013 koostatud nimekirjas.
Sellekohased kirjalikud tabelid on lisatud.

31. mai 2013

Kuna fakte oli kogunenud juba rohkem kui kolm päeva tagasi, siis küsisime ja saime Lääne-Viru MKO arendusjuhilt Taimi Samblik uue seletuskirja, kus ta kirjeldas toimunud detailselt.

Kell 14.30 toimus peasekretäri vestlus Lääne-Viru MKO esimehega Kristiina Ojuland saamaks veel kord selgust võimalike rikkumiste kohta. Kohtumise juures oli ka töörühma liige Reimo Nebokat.

Tutvusime Lääne-Viru MKO liikmemaksude laekumisega. Eelkõige huvitas meid nende liikmete 2013. aasta liikmemaksu maksmine, kelle eest oli keegi teine sisevalimistel hääletanud.

Selgus, et Kristiina Ojuland oli tasunud ära 39 liikme liikmemaksud kogusummas 390€.

3. juuni 2013

Töörühm kohtus Lääne-Viru MKO esimehega Kristiina Ojuland, et teda küsitleda.
Töörühm kohtus Lääne-Viru maavanemaga Einar Vallbaum, et teda küsitleda.
Töörühm kohtus Lääne-Viru MKO arendusjuhiga Taimi Samblik, et teda küsitleda.

4. juuni 2013

Helistasime xxx-le, kes väitis, et Taimi olla käinud tema juures Lääne-Viru Maavalitsuses ning hääletanud teiste liikmete eest. Samal päeval ja ajal oli maavanema juures ka xxx (Taimi väitel tegi tema need e-mailid liikmetele, kelle eest hääletati).

Helistasime xxx-le (väidetav e-mailide tegija), kes väitis, et nad on suur IT ettevõte ja tavaliselt sellised väiksemad tööd minevikust kirjas pole ning meeles samuti ei ole. Ütles, et nad on läbi aegade Taimi ja xxx-ga palju koostööd teinud. Vajadusel on nõus aitama, kui midagi konkreetset on.

Helistasime xxx-le, kellega võttis Taimi 17.-18. mai 2013 ajal ühendust ja ütles, et on olemas võimalus hääletada viie xxx liikme eest. Taimi annab nende Oravavõrgu paroolid ja xxx saab siis nende eest hääletada. Xxx-le tundus, et inimestega on räägitud ja asi korrektne. Ta eeldas, et Taimi on kõikidega rääkinud. Avalik saladus oli, et hääletada tuleb ainult Kristiinat ja nii tegi ka xxx. Tagantjärgi on saanud aru, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga ja kahetseb.

Helistasime xxx-le, kes väitis, et sai oma PKO liikmete Oravavõrgu paroolid Taimi käest 2013. aasta sisevalimiste ajal. Esimene kord sisenemine Oravavõrku ei õnnestunud ja ta ei pidanud seda tegu õigeks ning rohkem ei soovinud seda ka proovida. Xxx usaldas nii Kristiinat kui ka Taimit. Kui xxx koosolekul 2. juuni 2013.a. ta selle teema tõstatas, siis peale seda ütlesid veel mitmed, et ka nemad kas on hääletanud või teadsid sellest.

Väino Linde
Peep Aru
Martin Kukk
Mati Leet
Reimo Nebokat