Linnavalitsus valis välja aumärgi kandidaadid

 (10)
tallinna linnavalitsus
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku omistada Tallinna vapimärk Ellen Niidule ja Eino Baskinile ning teenetemärk 19 silmapaistvale linnakodanikule.

Tallinna vapimärk on kõrgeim tunnustus, linnapoolne eriline austusavaldus. Lastekirjanik Ellen Krossi (Niit) suure panuse eest lastekirjanikuna ja Tallinna kultuurielu rikastamise eest vapimärgiga tunnustamise taotluse esitas linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vana Baskini Teatri kunstilise juhi Eino Baskini, teeneka teatritegelase, näitleja, lavastaja ja humoristi esitas Tallinna vapimärgi kandidaadiks Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Alates 2003. aastast on Eino Baskin Tallinna teenetemärgi kavaler, teatas Raepress.

Tallinna teenetemärgiga soovib linnavalitsus linnale osutatud eriliste teenete eest tunnustada 19 väärikat linnakkodanikku.

Linnavalitsuse ettepaneku kohaselt väärivad teenetemärki teenekas kirjanik, kultuuri- ja ühiskonnaelu edendaja Maimu Berg, kultuuride lähendaja, vastastikuse mõistmise ja suhete edendaja Olga Bunder, tunnustatud arhitekt, aktiivne ja oma kodulinna tulevikust hooliv Tallinna kodanik Ignar Fjuk, Tondipoiste mälestussamba taastamise idee elluviija ja Sõjakooli ajaloo uurija Jaak Haud, Kadrioru pargi pikaajaline tulemuslik juht ning Tallinna linna haljastus- ja pargikultuuri edendaja Ain Järve, pikaajaline ja professionaalne hoolekandesüsteemi edendaja, puuetega noortele mõeldud teenuste väljatöötaja Irina Kalde, nakkusrežiimide väljatöötaja, kauaaegne meditsiiniõde nakkushaiguste valdkonnas Eha Kirt, Tallinna ja Kotka linna sõprussidemete pikaajaline arendaja Sirkka Kotola, Vabaduse väljaku tempoka ja keerukaid otsuseid nõudnud rekonstrueerimise juht Peep Koppel, kauaaegne silmapaistev koolijuht, haridus- ja kultuurielu edendaja Kaja Laanmäe, kauaaegne silmapaistev koolieelse lasteasutuse juht Leelo Nairismägi, Tallinna linna ja lähiümbruse keskkonnakasutuse ning keskkonnahoiu pikaaegne korraldaja Rein Ratas, kauaaegne Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi personalitöötaja ja aktiivne töötute töölerakendaja Tallinnas Malle Säärekõnno, kandvate ooperirollide eest Tallinna kultuurisuvede tähtüritustel – Birgitta festivalidel Jassi Zahharov, Tallinna praost, tulemuslik Tallinna Jaani kiriku uuenduste elluviija Jaan Tammsalu, kauaaegne laste huvihariduse arendaja Nelja Turu, Pirita linnaosa elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arendaja Arvo Uukkivi, Tallinna hariduselu edendaja ja kauaaegne pedagoog Lea Vaab ja Tallinna ühistranspordi kauaaegne arendaja Rein Vinni.

Seni on Tallinna vapimärgi pälvinud muusikud Neeme Järvi, Eri Klas ning Veljo Tormis, kirjanik Jaan Kross, maalikunstnik Olev Subbi, arhitekt Dmitri Bruns, ühiskonnategelane ja kunstnik Heinz Valk, Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso, president Lennart Meri, emeriitprofessor Mati Hint, näitleja Ita Ever, kultuuriajaloolane Jüri Kuuskemaa, poliitik ja ühiskonnategelane Edgar Savisaar, ajakirjanik Urmas Ott, president Arnold Rüütel ning Eesti vabadusvõitluse ajaloo, ideede ja rahvuslike põhiväärtuste propageerija Jüri Uppin.

Vapi- ja teenetemärgid antakse autasustatavale kätte linnavolikogu esimehe ja linnapea poolt Tallinna Raekojas Tallinna linna päeval 15. mail.