Linnavalitsus rendib südalinnas ruumid Eesti Pimedate Liidule


Linnavalitsus rendib südalinnas ruumid Eesti Pimedate Liidule.
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavalitsus kavatseb anda mittetulundusühingule Eesti Pimedate Liit otsustuskorras viieks aastaks üürile Pronksi tn 6/Raua tn 1 teise korruse äriruumid üldpinnaga 67,7 m².

Liit kasutab üürile antavaid äriruume büroona ning tasub igakuiselt 3,58 eurot/m² kohta, lisaks jäävad üürilevõtja kanda äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised. Üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi üürileandja ei hüvita.

Pimedate Liit pöördus Tallinna kesklinna vanema poole palvega üürida uued kontoriruumid, kuna lepingu alusel nende kasutuses olevad äriruumid võõrandati ning neid ruume alates 1996. aastast kasutanud liit peab need vabastama ja endale uue pinna leidma.

Linnavara kasutusse andmise korra kohaselt võib erandjuhul vara otsustuskorras mittetulundusühingu kasutusse anda. Kui vara antakse kasutusse otsustuskorras, siis lähtutakse kasutusse andmisel kehtivast turuhinnast, välja arvatud juhul, kui vara antakse avalikust huvist lähtudes kasutusse turuhinnast madalama hinnaga.

MTÜ Eesti Pimedate Liit kaitseb nägemispuudega inimeste huve ja esindab neid nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning ühendab nägemispuudega inimeste katusorganisatsioonina juriidilisi liikmeid.